۱۲/۰۲/۱۳۸۸

روزها

تصمیم گرفته ام تا روزنوشت ها، کوته نوشت ها و هرگونه نوشته دیگری را که جنبه تحلیلی ندارد و یا به مسایل روز مربوط نمی شود به وبلاگ جدیدی با عنوان «روزها» انتقال دهم. از این پس «مجمع دیوانگان» بیشتر بر پایه مطالب تحلیلی کارش را ادامه خواهد داد. برای پی گیری روزنوشت ها و مطالب غیرسیاسی می توانید خوراک «فیدبرنری» وبلاگ روزها را مشترک شوید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر