۱۱/۱۳/۱۳۸۸

تضاد

«جنبش» شکل عملی کسب قدرت سیاسی و «حکومت» شکل عملی حفظ آن است. از این رو ایدئولوژی جنبش با ایدئولوژی حکومت متفاوت است. ایدئولوژی جنبش گرایش ضدنهادی دارد و ایدئولوژی حکومت گرایش حفظ نهادی.

«تاملی بر عقب ماندگی ما» - حسن قاضی مرادی - فصل اول


چند وقتی است به این فکر می کنم که احمدی نژاد و نزدیکانش می خواهند با ایدئولوژی جنبش، حکومت کنند. تضادی در رفتار این جماعت وجود دارد که از نوع همان تضاد ایدئولوژی ضدنهادی با ایدئولوژی حکومتی است. هر روز یک نهاد جدید از ارکان سیاسی-مدیریتی کشور را نابود می کنند، یک چهره شناخته شده را تخریب، حتی به تاریخ و باورهای عمومی هم رحم نمی کنند و در نهایت در شرایطی که در راس یکی از یکپارچه ترین حکومت های جهان قرار دارند توهم رهبری یک جنبش جهانی را در سر می پرورانند. هنوز ایده خامی است اما گمان می کنم ارزش اندیشیدن را دارد.

۱ نظر:

  1. سلام
    این حرف قاضی مرادی مانند خیلی دیگر از حرفهای او مبنای درست و حسابی ندارد.
    فرق جنبش ها با «حرکت های انقلابی» همین است که جنبش ها خواهان اصلاح نهادها هستند. اصولا هیچ جنبش مدرنی خصوصیت «ضدنهادی» ندارد.

    پاسخحذف