۱۲/۰۵/۱۳۸۸

هیس

عبدالمالک ریگی دستگیر شده است. هرکسی حق دارد در این مورد سکوت کند، اما هر اظهار نظری می تواند علیه شما در دادگاه استفاده شود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر