۸/۱۰/۱۳۸۶

آبان‌گان86


«... اینک آب‌ها را می‌ستاییم، آب‌های فروچکیده و گردآمده و روان شده و خوب کـُنش ِ اهورایی را...» (یسنا - هـات 38 - بند 3)

آبان روز آبان ماه، آبان‌گان، جشن بزرگداشت آب و ایزدبانوی آناهیتا (آناهید) گرامی باد.

یک توضیح:
در تعیین سال‌گرد جشن‌های باستانی ایران همواره اختلافی وجود دارد که ناشی از اختلاف میان تقویم زرتشتی و تقویم کنونی کشور است. در تقویم زرتشتی تمامی ماه‌ها 30روزه بودند. با این حساب آبان‌روز آبان‌ماه در تقویم زرتشتی با دهم آبان‌ماه تقویم کنونی چند روزی تفاوت دارد که سبب شده تا برخی مناسبت‌های باستانی را هماهنگ با تقویم باستانی و برخی دیگر با تقویم کنونی جشن بگیرند.

من گمان می‌کنم که ایرانیان به اندازه کافی با پیشینه باستانی خود فاصله گرفته و بیگانه هستند. در چنین شرایطی چندان مناسب نیست که بر تغییر تقویم کشور نیز تاکید کرده و با این کار به سردرگمی هم‌وطنان بیافزاییم. بهتر است نام روزهای باستانی کشور را با تقویم کنونی تطبیق دهیم. با این پیش‌فرض، امروز، دهم آبان‌ماه در تقویم کنونی، آبان روز و مصادف با جشن آبان‌گان است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر