۱۰/۱۳/۱۳۹۰

تبلیغات انتخاباتی از نظر قوه قضائیه جرم است!

 

مسوولین قوه قضائیه اعلام کرده‌اند «تحریم انتخابات جرم است». ایشان با صدور یک فهرست 25 بندی، تازه‌ترین تفاسیر مربوط به تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را اعلام کرده‌اند. در بند نخست این فهرست می‌خوانیم: «انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات». (اینجا+) بلافاصله در همین بند، منبع قانونی آن توضیح داده شده و به «بند 3 و 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» ارجاع داده شده است. پس به قانون مورد اشاره مراجعه می‌کنید: (متن کامل قانون را اینجا+ بخوانید)


قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی: ماده 66 – بند3: «تهديد يا تطميع در امر انتخابات».

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی: ماده 66 – بند8: «اخلال در امر انتخابات».

 

مسوولین محترم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، «تهدید یا تطمیع در امر انتخابات» را به «ترغیب به تحریم و کاهش مشارکت» ترجمه کرده‌اند. بدین ترتیب اگر من به کسی پیشنهاد دهم که «نامزدهای موجود هیچ کدام صلاحیت ندارند، پس بهتر است پای صندوق حاضر نشود» دچار «تهدید یا تطمیع در امر انتخابات» شده‌ام. با این استدلال قاطعا می‌توان نتیجه گرفت تمام ستادهای انتخاباتی که در جریان تبلیغات به رای دهندگان پیشنهاد می‌کنند که «این نامزد از آن نامزد بهتر است» هم مرتکب همان فعل «تهدید یا تطمیع در امر انتخابات» شده‌اند. وقتی پیشنهاد دادن در بحث کردن در مورد صلاحیت نامزدها «تهدید و تطمیع» باشد، قطعا هیچ کس حق ندارد تبلیغات انتخاباتی کند. این مسئله دقیقا با همین استدلال در مورد بند 8 و «اخلال در امر انتخابات» هم کاملا صادق است. بدین ترتیب من نتیجه می‌گیرم که هرگونه اظهار نظر در مورد انتخابات، چه ترغیب به شرکت و چه ترغیب به تحریم مصداق «تهدید، تطمیع یا اخلال» است. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر