۷/۰۵/۱۳۹۰

چه باید کرد؟ - گسترش آزادی

شهروند سبز - «رشد موسسات مستقل و خودگردان اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در طول دوره مقاومت گزینشی، به همراه مبارزه طلبی سیاسی تدریجا باعث توسعه «فضای دموكراتیك» در جامعه و كمتر شدن سلطه دیكتاتور خواهد شد. به همان اندازه كه موسسات مدنی جامعه قدرت می‌گیرند، قدرت دیكتاتور برای اعمال اراده خود تقلیل می‌یابد و مردم به گونه‌ای فزاینده جوامعی مستقل و خارج از سلطه وی تشكیل می‌دهند. اگر زمانی دیكتاتور به منظور توقف روند گسترش آزادی وارد عمل شود، مبارزه غیرخشونت آمیز می‌تواند برای دفاع از جو آزادی كه به وجود آمده به كار بسته شود و دیكتاتوری را با جبهه جدیدی از مبارزه مواجه كند. این تركیب از مقاومت و ساختن موسسات می‌تواند باعث پیدایش آزادی حقیقی‌ای شود كه به نوبه خود خواهد توانست دیكتاتوری را درهم شكسته و پیدایش رسمی نظامی دموكراتیك را غیرقابل اجتناب سازد چرا كه روابط قدرت در جامعه، اساسا تغییر یافته است».

این کاری است که همه ما قادر به انجامش هستیم. تشکیل انواع گروه‌ها با انواع اهداف. مگر نه اینکه مشکل بیکاری بیداد می‌کند؟ جمع شویم و با هم کاری اقتصادی را شروع کنیم. مطمئنا اقتصاددانان سبز هم ما را از مشورت‌های خود محروم نخواهند کرد و حتی شاید با تاسیس یک سایت به کارآفرینان و کارجویان سبز مشاوره رایگان بدهند. فقر و انواع مشکلات اجتماعی شما را آزار نمی‌دهند؟ انواع موسسات و بنگاه‌های خیریه را ایجاد کنیم یا در موسسات موجود فعال و اثرگذار شویم. فکر می‌کنیم همه مشکلات ما ریشه در فرهنگ دارند؟ خب به فکر حل کردنش باشیم. انواع گروه‌های فرهنگی و آموزشی را تشکیل دهیم. دست به عمل بزنیم، عمل.

پی‌نوشت:
مجموعه یادداشت «چه باید کرد»؟ را «شهروند سبز» بر پایه آموزه‌های کتاب «از دیکتاتوری تا دموکراسی» تهیه کرده است. (عبارات داخل گیومه نقل‌ قول‌های مستقیم از متن کتاب هستند) شما نیز می‌توانید علاوه بر ارسال یادداشت‌های پراکنده، ستون ثابت خود را در «مجمع دیوانگان» تعریف و راه‌اندازی کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر