۲/۱۹/۱۳۸۸

وداع ادوار با تحریم

سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) حمایت رسمی خود را از نامزدی مهدی کروبی اعلام کرده است. این خبر من را به یاد شعارهایی نظیر «عبور از خاتمی» و یا «اصلاحات ساختاری» می اندازد. اینکه کروبی از چه زاویه ای می تواند اصلاح طلب تر از خاتمی به حساب بیاید، و یا اینکه ریش سفیدی های وی و نامه های عتاب آلودش برای حل و فصل «موضعی» مشکلات چگونه با تعریف «اصلاحات ساختاری» هماهنگی دارد را بهتر است از دوستان سازمان ادوار پرسیده شود، اما همین که آخرین گروهی که به نوعی هویت خود را در تحریم مداوم انتخابات و راه اندازی کمپین های 60 میلیون امضایی(!) تعریف کرده بود سرانجام در برابر واقعیت های موجود در جامعه سر تسلیم فرود آورده است برای من خبر خوشایندی بود.

پی نوشت:

دکتر زیبا کلام باز هم کولاکی به پا کرده است.
مهندس کوروش زعیم معتقد است در ایران چیزی به نام تبعیض نژادی وجود ندارد؛ در این مورد با تحلیل ایشان کاملا موافق هستم و برای کسانی که با ادعای فعالیت در زمینه حقوق بشر ایشان را به دلیل بیان عقایدشان مورد توهین قرار می دهند متاسفم.
سیدهادی خسروشاهی در ویژه نامه نوروزی اعتماد ملی، مطالبی را علیه حزب توده مطرح ساخته که متاسفانه نتوانستم لینک آن را پیدا کنم. با این حال «علی رضا جباری» پاسخ مفصلی به این گفت و گو داده که خالی از لطف نیست.

تنها با یک کلیک به عضویت «مجمع دیوانگان» درآیید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر