۱۱/۲۱/۱۳۸۷

آزادی احمدی نژادی

مدت ها است که مسوولین دولتی (دیگر ارکان نظام به ما مربوط نمی شود!) مدعی هستند که «ایران آزادترین کشور دنیا است» که البته این را از برکات انقلاب سال 57 می دانند. حال در تازه ترین اظهار نظر خود، محمود احمدی نژاد که در بهترین حالت به اندازه یک دانشجوی ساده در پیروزی انقلاب نقش داشته است مدعی شده که «قطعا دموکراسی آرمان انقلاب ما نیست». به اینکه دموکراسی از اهداف انقلاب بوده یا نبوده کاری ندارم (اصلا یکی پیدا شود توضیح دهد که مردم با چه هدفی انقلاب کردند من ممنون می شوم) اما نکته جالب برای من این است که جناب محمود خان احمدی نژاد در قرن 21 شیوه جدیدی از حکومت را ابداع کرده اند که بر پایه آرای مردم بنا نشده اما آزادترین کشور جهان را سازمان دهی می کند.

پی نوشت:
زمستان گذشته و در حالی که تب انتخابات مجلس هشتم بالا گرفته بود، مصطفی تاج زاده به قصد مناظره با روح الله حسینیان به دانشگاه شریف آمد (شاید باید بگویم رفت). همان طور که پیش بینی می شد حسینیان در ساعات پایانی از مناظره با تاج زاده سر باز زد و جلسه با یک سخنرانی از تاج زاده به پایان رسید. در طول این سخنرای تاج زاده برای اولین بار (دست کم من نمونه مشابهی به یاد ندارم) مدعی شد که در کشور چهار نوع آزادی می شناسد. آزادی های فردی، آزادی های اجتماعی، آزادی های اقتصادی و آزادی های سیاسی. وی افزود: «در زمان شاه دست کم سه آزادی اول را داشتیم اما واقعا آزادی سیاسی وجود نداشت، امروز دیگر خبری از آزادی چهارم که نیست، هیچ، سه آزادی اول را هم از دست دادیم».


با عضویت در خبرخوان مجمع دیوانگان با سادگی و سرعتی فوق العاده وبلاگ را پیگری کنید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر