۶/۰۲/۱۳۸۸

این دعوا به ما ربطی ندارد

نمی دانم چرا از خبر شوکه شدم؛ شندیم که محسنی اژه ای جایگزین دری نجف آبادی به عنوان دادستان کل کشور شده است. از شوک اولیه که خارج شدم تلاش کردم ببینم نسبت به این خبر چه حسی دارم؛ آیا خوشحال هستم؟ آیا نگران و متاسف شده ام؟ هرچه فکر کردم نفهمیدم باید این اتفاق را به فال نیک گرفت یا نه. از یک طرف به خاطر دارم که دری نجف آبادی در زمان پخش مناظره های تلویزیونی نسبت به تبعیض هایی که صدا و سیما به سود احمدی نژاد انجام می داد اعتراض کرده بود. از سوی دیگر محسنی اژه ای هم از مغضوبین احمدی نژاد است که در یک واکنش کاملا خشمگینانه از وزارت اطلاعات اخراج شد. در برابر این نکات، پرونده سیاه سال ها فعالیت این دو، و نقشی که دست کم از دیدگاه بسیاری در جنایات صورت گرفته در تاریخ نظام دارند بر هیچ کس پوشیده نیست.

در نهایت من تنها به یک نتیجه رسیدم که این بازی اصلا بازی ما نیست؛ این نبرد تنها دعوای داخلی کودتاچیان است که با جابجایی چند مهره، نمودی بیرونی هم پیدا کرده؛ توجه به چنین اتفاقاتی و صرف انرژی برای تحلیل آنها، تنها ما را از مسیر اصلی خود باز می دارد و به بیراهه می کشاند.

تنها با یک کلیک به عضویت «مجمع دیوانگان» درآیید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر