۱۲/۰۲/۱۳۸۹

یادداشت وارده: در دفاع از حرکت بدون خشونت و مطالبات حداقلی

حمزه عرب زاده- در عاشورای 88، شاید برای نخستین بار، حرکت خیابانی طرفداران جنبش سبز بوی خشونت و رادیکالیزم به خود گرفت. در روزهای منتهی به حرکت 25 بهمن، لینکها و تبلیغات مربوط به راهپیمایی بیش از گذشته رنگ خشونت به خود داشت و این امر تا حدی خود را در آنچه در 25 بهمن رخ داد نشان داد. شکی نیست که این تند شدن حرکت و شعارها، عکس العمل طبیعی رفتار حکومت در سرکوب بسیار خشن حرکت اعتراضی مردم بوده است اما آیا این مساله میتواند توجیه گر افزایش خشونت باشد؟ آیا این به معنی آن نیست که این رفتار حاکمیت است که نوع رفتار و تاکتیک های مبارزاتی ما را تعیین میکند؟

دفاع من از عدم خشونت و رد رادیکالیزم مطالبات و شعارها بهیچ وجه از موضع «اخلاق گرایانه» نیست که معتقدم هر خشونتی غیر اخلاقی نیست و خشونت در جای خود میتواند اخلاقی باشد. دفاع من از تعدیل خواستها و کنشها کاملا مبتنی بر رویکرد «عملگرایانه سیاسی» است.

در ابتدا باید دید که ما در این مقطع میتوانیم چه چیزی را از حرکتهای خیابانی بدست آوریم؟ تاکید میکنم که این سوال به این معنا نیست که «چه میخواهیم؟»، بلکه سوال این است که با توجه به شرایط کنونی چه چیزی را «میتوانیم» بدست آوریم؟ و بدین ترتیب طرفداران سرنگونی حکومت را نیز مخاطب خود میگیرم.

همانطور که تجربه این جنبش تا بدین جا نشان داده، با توجه به توازن قوای موجود، حرکتهای خیابانی در حال حاضر نمیتواند به براندازی حکومت منجر شود (هرچند معتقدم که دستیابی به چنین هدفی، بهیچ وجه در دراز مدت مطلوب هم نخواهد بود. اما خوب یا بد بودن آن خارج از چهارچوب این بحث است و در اینجا صرفا در مورد نامحتمل بودن آن بحث میکنیم و بدیهی است که بار ارزشی منفی آن صرفا نتایج بحث زا تقویت خواهد کرد)

متاسفانه قیاس با/استقرا از انقلاب 57 و به خصوص انقلاب مصر و تونس، آدرس غلطی به برخی هواداران جنبش (و البته برخی موج سواران خارج نشین که با ژستهای فیلمهای هالیوودی مدام بر طبل رادیکالیزه کردن جریان میکوبند) داد و این گمان را در آنها تقویت کرد که "ما نیز میتوانیم با تکیه بر حرکت خیابانی حکومت را سرنگون کنیم" قیاسی که به چند دلیل مع الفارغ است.

اول. حکومت مصر و پهلوی وابستگی سیاسی/اقتصادی و نظامی به آمریکا و کشورهای غربی داشتند و این کشورها به خاطر وجهه بین المللی خود و شرایط داخلی خودشان، شاه و مبارک را از سرکوب شدید منع میکردند در حالیکه در ایران چنین مساله ای وجود ندارد.

دوم. در انقلاب 57 و انقلاب مصر، مبارزه برای آزادی با مبارزه برای استقلال- که یک انگیزه مهم برای یک حرکت اجتماعی است - همسو بود در حالیکه در مبارزه جنبش سبز انگیزه ای برای استقلال نیست ( روشن است که منظور این نیست که جنبش سبز به وابستگی سیاسی می انجامد ولی بدلیل عدم وابستگی حکومت ایران، خواست استقلال نمیتواند بعنوان یک انگیزه مطرح شود)

سوم. در قیام 57 و انقلاب مصر، خواست آزادی هم جهت با خواستگاههای دینی بود در حالیکه در ایران چنین توازی ای وجود ندارد و بلکه بر عکس قشری از جامعه که نگاه سنتی تری به دین دارند و از قضا به همین دلیل، دین یک انگیزه سیاسی قوی برای آنها به شمار میرود، از حکومت طرفداری میکنند. و برای طرفداران جنبش هم دین یک انگیزه اساسی به حساب نمی آید و حتی اگر هم بیاید مهمترین خواست نیست.

چهارم. گفتمان جنبش سبز هیچگاه نتوانسته گفتمانی مبتنی بر عدالت اقتصادی باشد و به همین دلیل هم چندان در جذب قشر اقتصادی ناتوان، موفق نبوده. علی رغم اینکه موسوی در بسیاری از بیانیه هایش و نیز تبلیغات اتنخاباتی اش، به این مطالبات توجه کرده و منش سیاسی او گواه آن است که بیش از روسای دولتهای دیگر به عدالت اقتصادی توجه کرده. اما بنا به خواستگاه جنبش (انتخبات 88) و الویتهای مطالباتی آن (مانند دموکراسی و آزادی های اجتماعی و سیاسی) همچنان نتوانسته این قشر را به شکل وسیع با خود همراه کند. برعکس فارع از عملکرد و نیات واقعی، دولت احمدی نژاد و ریشه های انقلاب دارای گفتمان عدالت محورند (هرچند صوری) و به همین دلیل گروهی از طبقه مستصعف از آن حمایت میکنند ( به ویژه سیاست احمدی نژاد در برساختن دوگانه احمدی نژاد/هاشمی توانسته در میان گروهی از طبقه مستضعف، دولت حاکم را به بعنوان طرفدار طبقه مستضعف جلوه دهد) این در حالی است که نظام موجود در مصر و نیز حکومت پهلوی بهیچ وجه چنسن گفتمانی نداشتند و به همین دلیل طبقه محروم اقتصادی خیلی سریع در قیام ادغام شدند

پنچم. ترس گروهی از نخبگان سیاسی از انقلاب و کنش رادیکال که محصول تجربه آنها از رخداد 57 است، همواره تردیدی در رادیکالیزه کردن جریان ایجاد کرده است که همچنان بعنوان یک تردید استراتژیک در میان طرفداران جنبش سبز مطرح است در حالیکه در انقلاب مصر و به خصوص انقلاب 57 بدلیل فضای جهانی آن روز، ما با توافق گشترده تری برای براندازی حکومت مواجه بوده ایم.

ششم. نظام جمهوری اسلامی یک نظام ایدئولوژیک است در حالیکه ما در نظام سلطنتی پهلوی و نیز در حکومت مصر با یک نظام ایدوئولوژیک مواجه نبودیم.

همه اینها و دلایل بیشتری که میتوان برشمارد و نیز تجریه یک سال و نیمه اخیر گواهی است بر این مدعا که حتی اگر براندازی حکومت خوب باشد(؟!) در شرایط فعلی میسر نیست. اگر چنین فرضی را بپذیریم سوال این خواهد بود که چرا همچنان میتوان از حرکتهای خیابانی دفاع کرد. به نظرم، فواید حرکتهای خیابانی را میتوان چنین جمع بندی کرد:

اول. وجود یک جنبش خیابانی، در غیاب احزاب و رسانه ها میتواند جامعه را سیاسی نگه دارد و در خفقان موجود وقفه ایجاد کند. این مساله بهیچ وجه چیز کم اهمیتی نیست. درغیاب چنین فضایی تفکر سیاسی ناچار به درجا زدن میشود و به اوهام سیاسی دامن میزند.

دوم. ایجاد همبستگی و ارتباط میان منتقدین تحول خواه، تجربه بحث و گفتمان، دیالوگ میان نخبگان و فعالین، بدون این حضورهای گاه و بیگاه ممکن نیست. همانطور که تجربه جنبش سبز نشان داده است در پس و پیش هر حرکت، بحث و فعالیت سیاسی زیادی بوجود میاید که لازمه ساختن یک جامعه دموکراتیک است.

سوم. این حرکتها میتواند برسازنده یک آلترناتیو سیاسی باشد که در آینده اهمیت وجود آن نشان داده خواهد شد. بالاخص با وجود شکنندگی زیاد فضای سیاسی ما و امکان بسیار محتمل بروز توفانهای احتماعی در آینده نه چندان دور.


جهارم. تضعیف حکومت از طریق ریزش نیروها. شکی نیست که خشونت اعمال شده به حرکتهای مردمی در تمام دوران پس از انتخابات ریزش نیروی شدیدی را در میان هوادارن حکومت باعث شده. این امر با توجه به اینکه حکومت بر خلاف حکومت شاه دارای پایگاه مردمی ( هرچند به نظر من اقلیت 30% )است دارای اهمیت فوق العاده است.

پنچم. آگاهی بخشی در میان کسانی که سیاسی نیستند و البته بخش بزرگی از جامعه را شامل میشود و درگیر کردن این افراد در سیاست.

البته میتوان این را هم پذیرفت که این حرکتهای خیابانی مضراتی هم بدنبال دارد مانند:

- هزینه های انسانی
- سرخوردگیهای طبیعی پس از سرکوب
- افزایش شکاف و تخاصم میان طرفداران و مخالفان جکومت.

هرچند به ریز به این مضرات نپرداخته ایم ولی واقعیت این است که این هزینه ها بسیار سنگین است و کاهش آنها باید به شدت مورد توجه قرار گیرد.

حال به مساله ابتدایی میرسیم: چرا علی رغم همه خشونت اعمال شده از سوی حاکمیت، همچنان باید از تعدیل شعارها و پرهیز از خشونت پا فشارد: اگر دستاوردها و مضرات حرکتهای خیابانی را که در بالا شرح آن رفت در نظر آوریم دفاع از این موضع آسان است و میتوانیم با ملاک قرار دادن فواید و مضرات احتمالی مذکور، بررسی کنیم که افزایش خشونت و رادیکالیزه شدن مطالبات چه تاثیری بر دستاوردهای احتمالی و نیز در مضرات این حرکتهای خیابانی خواهد داشت.
. .
آیا اعمال خشونت و مثلا کتک زدن پلیس و بسیجی یا پاره کردن عکسهای خامنه ای و شعار علیه او یا شعار برای سرنگونی نظام، مانع از تکرار خشونت توسط جاکمیت یا عقبگرد آنها میشود؟ بی شک نه. بلکه بر عکس.

اول. بسیجی های معتقد را بیشتر در عزم خود راسخ میکند و بهانه بیشتری به سرکوبگران برای اعمال خشونت میدهد و موجب میشود حاکمیت مواجب بگیران بیشتری را در خدمت گیرد. بدین ترتیب موجب هر چه بیشتر نظامی شدن فضا میشود.

دوم. احتمال ریزش نیروهای طرفدار حاکمیت را کمتر میکند. به دو گونه محتمل است که حاکمیت دچار ریزش نیرو شود. یکی ریزش نیروهای منفعت طلب و باج بگیر که در هر حال تا وقتی ترس و هزینه شکست برای آنها تا حد بسیار زیادی بالا نرفته باشد، خشونت علیه آنها به ریزش این نیروها نمی انجامد و برعکس موجب میشود برای حفظ موقعیت و ترس از عواقب شکست، هر چه بیشتر به سرکوب مخالفان بپردازند. دوم ریزش نیروهای معتقدی است که به حقانیت نظام موجود باور دارند و در هر حال بخشی از جامعه را شامل میشوند. اعمال هرگونه خشونت و شعار رادیکال مانع از جذب آنها میشود (به نظرم جذب این افراد یکی از مهمترین اهداف حرکتهای خیابانی است.

خشونت و رادیکالیزه شدن و افزایش مطالبات به سرخوردگی دامن میزند و عده کثیری را از حرکت متداوم و طولانی مدت تر دلخسته میکند. هزینه های انسانی را افزایش میدهد. وجه عقلانیت، دموکراتیک و ضد خشونت جنبش را در «جایگاه» و «بعنوان» یک آلترناتیو سیاسی کاهش میدهد و ممکن است جنبش را در صورت پیروزی به سمت انتقام گیری و تکرار وقایع انقلاب 57 سوق دهد. راه را برای موج سوارانی که در بیرون نسشته اند و بی هیچ مسولیتی مدام بر طبل رادیکالیزه شدن جریان میکوبند باز میکند. فضا را بر مفاهمه و دیالوگ مستمر می بنند. و قهرمان پروری را جایگزین اندیشه ورزی و عملگرایی میکند. با ایجاد فضای دلهره و ترس، افراد غیر سیاسی و کمتر سیاسی را نسبت به جنبش بدبین میکند و این ابهام را احیانا ایجاد میکند که موج خشونت دو سویه است.

راه را بر هرگونه مصالحه احتمالی با حکومت میبندد. هر چند با این توازن قوا و با اندیشه حاکم بر حاکمیت در هر حال امکان مصالحه نزدیک به صفر است. اما تصور اینکه روزی بتوان حکومت را وادار به عقب نشینی کرد به معنی آن است که این تصور وجود دارد که در مقطعی حاکمیت پیش از سرنگونی حاضر به مصالحه میشود و در اینجا مصالحه همراه با هزینه کمتری خواهد بود. ( این استدلال برخلاف استدلالات قبلی تنها برای عده ای مورد قبول است که باور داشته باشند نفس سرنگونی حکومت دارای هزینه زیاد است و بهتر است در هر مقطع که میتوان با پذیرش عقب نشینی از حاکمیت تن به مصالحه داد. همانطور که گفتم این موضوع خارج از چهارچوب این بحث است و لذا کسانی که به این مساله اعتقاد ندارند میتوانند از این بند استدلال صرف نظر کنند).

با توجه به تمام این استدلالات، به نظر می آید که در مقطع کنونی جنبش باید تلاش کند تا جای ممکن به تعدیل مطالبات و شعارها و نیز پرهیز از هر خشونت حتی به صورت عکس العملی بپردازد. هر چند راقم خود بارها در صحنه های خیابان حضور داشته و متوجه موضوع هست که گاه پرهیز از خشونت دشوار میشود اما درک این موضوع به مثابه یک تاکتیک ضروری و مهم، ممکن است در خویشتنداری ما موثر باشد. به ویژه که اخیرا آن وجه ارزشی که در کمینه کردن مطالبات و پرهیز از خشونت بود در برخی نیروهای جنبش سبز به ضد ارزش بدل شده است و از سوی برخی از خارج نشینان به آن دامن زده میشود.

هرچند معتقدم که رادیکالیزه شدن جریان بویژه با بازداشت موسوی و کروبی و سرکوبهای شدید، بعنوان یک عکس العمل طبیعی بیشتر و بیشتر میشود، اما تصور میکنم بخشی از ما که با این استدلالات موافقیم باید تلاش کنیم تا جای ممکن به ترویج اعتدلال و پرهیز از خشونت بپردازیم.

۶ نظر:

 1. ناشناس۲/۱۲/۸۹

  تقریباً با همه آن چه نوشتید موافقم. اما اینجا یک سوال بسیار اساسی باقی می ماند.
  برای دفاع از مردم در برابر خشونت چه می توان کرد؟
  این موضوع از اولین سرکو‌‌‌ب‌ها مورد بی‌توجه‌یی قرار گرفته و این در نظر گرفته نمی‌شود:
  «اعمالِ خشونتِ حکومت عاملِ بازدارنده‌یی است که عده‌یی را علی‌رغم میل‌شان برای فعال بودن از همکاری با جنبش جدا می‌کند»
  در مورد جلوگیری از خشونت هیچ سازماندهی‌یی وجود ندارد و این ضعفِ جنبش سبز است و جالب این‌است که ما این‌قدر به مرگ و شکنجه عادت کردیم که به ذهن‌مان خطور نکرده باید جلوی خشونت بایستیم. ایستادن جلوی خشونت نوعی دفاع از جنبش است حتا دفاع از حیاتِ جنبش؛این فرض را خیلی راحت کنار می‌زنیم که می‌شود با خشونت بیش از این جنبش را عملاً پس‌راند. و مهم‌تر از این وقتی میل‌مان آزادی‌ست، به این نکته توجه نمی‌کنیم دفاع از این میل فقط آبجکتیو نیست، باید سابجکتیو هم به آن پرداخت. دفاع دربرابر خشونت دو دستاورد بسیار کارساز می‌تواند داشته باشد:
  1- ایجاد امید در بین مردم بصورت عینی و بیشتر متمایل کردن گروه مردد و غیر وابسته به جاکمان فعلی برای فعال شدن با ایجاد کمی حس امنیت
  2- جدا شدن گروه سرکوبی که هزینه‌ی دفاع مردم در مقابلِ مواجبی که از حکومت می‌گیرد برایش قابل قبول نیست، مثالش ناکارآمد شدن مستخدمین نیروی انتظامی پس از سرکوب‌ها اولیه.
  تاکید می‌کنم: منظورم از دفاع، خشونت نیست. اما چه راه‌حلی برای کم کردن هزینه‌ی انسانی و کاستن شدت خشونت‌های سریع نیروی سرکوب داشته‌ایم؟
  این ایراد بزرگی‌ست که از ترس متهم شدن به خشونت به آن پرداخته نشده و دربرابرش منفعل رفتار کردیم که اتفاقاً همین انفعال منتهی شد به اعدام‌ها زیاد یک ماه گذشته و ما مسوول‌ایم.

  پاسخحذف
 2. دوست عزیز

  البته این یک یادداشت وارده است و شاید باید از خود نویسنده پاسخ را طلب کنید، اما از آنجا که پرسش شما به نظرم کلی تر از این متن آمد به نوبه خودم می گویم اشاره جالبی کردید. گمان می کنم این مسئله آنچنان آشکارا در برابر ما قرار داشت که هیچ وقت به آن دقت نمی کردیم. راستش پاسخ مشخصی برای شما ندارم. گمان می کنم باید بیشتر و با هم به آن فکر کنیم.

  پاسخحذف
 3. ناشناس۳/۱۲/۸۹

  be nazare man bedune khoshunat va talafat gheire momkene tajrobehe libi ino neshun mide

  پاسخحذف
 4. ناشناس۳/۱۲/۸۹

  در مورد جلوگیری از خشونت عرض شود که هیچ راه کوتاه مدتی به نظر نمیاد.
  اما در بلند مدت ریزش در میان بدنهٔ نظامی و اجرایی طرف مقابل با دو عامل می‌تواند صورت بگیرد. اول رشد آگاهی در میان آن‌ها که عملی بسیار وقت گیر است و دوم اتخاذ و اجرای سرکوب‌های خشن توسط این نهاد‌ها می‌باشد. هر گونه استفاده از ابزار خشونت و سرکوب برای مقابله با اعتراضات موجب افزایش ناراضایتی و شکاف بیشتر در بدنهٔ انسانی خشونت ورز می‌شود. عملا بالا رفتن تعداد شهدا در مثلا یک راهپیمایی باعث تضعیف ایدئولوژیک بازوی خشن طرف مقابل می شود و عملا منجر به ریزش شدید و نهایتا اعلام بی طرفی نهاد نظامی مربوطه می شود. البته راه دوم راه بسیار پرهزینه و پر خونی است که توصیه نمیشود. شخصا همچنان به راه اول که طولانی مدت تر است اعتقاد دارم که کار در زمینه ی آگاهی بخشی به جامعه اعم از توده ی عادی و کادر های اجرایی طرف مقابل در طولانی مدت طی چند سال می تواند باعث فشل شدن بدنه ی اجرایی سرکوب شود

  پاسخحذف
 5. ناشناس۳/۱۲/۸۹

  آرمان عزیز من همون ناشناس اولم که به یادداشت وارد شده دقت نکردم.
  مدت‌هاست دارم به این موضوع فکر می‌کنم.
  برای نمونه برای تاثیرگذاری دربرابر خشونت، شاید این پیشنهاد در وهله‌ی اول کمی عجیب بنظر برسه، چون ما ذهن‌مان را هنوز کامل از خشونت پاک نکرده‌ایم، خشونتی که 30 سال جذب کردیم. استفاده‌‌های زیاد از شعارهای مرگ بر خود شاهد این مدعا، شعار و نوعِ گفتاری که تحمیل شده از سوی خشونت‌طلبان بوده و ما این فرهنگ را ناخواسته ادامه دادیم. اما پیشنهادی که طبعاً باید اگر پذیرفتنی باشد باید با افکار دیگران سفته شود:
  چرا نباید یک روز را برای راه‌پیمایی با نمادِ «جلب حمایت مردمی از نیروهای انتظامی» برپا کنیم و دقیقاً تنها با این هدف؟ چرا یک روز را با شاخه‌های گل یاهر رفتار مشابه برای ارتباط با سرکوب‌گران خیابانی‌مان به خیابان نرویم؟ درست است امکان دارد در برخورد اول باز باتوم باشد و خشونت، اما به‌نظر این از راه‌پیمایی با شعار مرگ بر خشونت‌زداتر نیست؟ واقعاً نمی‌شود از مردم خواست با چنین چهره‌یی در مقابل سرکوب‌گران خیابانی ظاهر شوند؟ آیا این پاهایشان را سست نمی‌کند؟ آیا سعی در ارتباط با سرکوب‌گر جزیی از اصول مبارزه‌ی بی‌خشونت نیست؟ یعنی با تصمیم و برنامه‌ی ارتباطِ مستقیم با سرکوبگرانِ خیابانی تظاهراتی را سازماندهی کردن ممکن نیست؟ بنظرتان به این صورت از هر دو طرف تعداد بیشتری به ما نخواهند پیوست؟ بیایید با هم فکر کنیم: آیا این پیشنهاد بنظرتان ممکن است؟

  پاسخحذف
 6. ناشناس۹/۱۲/۸۹

  با
  سلام
  از اینکه در باب آگاهی بخشیدن قلم میزنید، بسیار خرسند هستم.اما باید
  بگویم که به نظر بنده اینگونه اظهار نظر ها و راهکار ها وسیاست ورزی ها
  فقط به طولانی تر شدن عمر حکومت و ضرر وزیان ناشی از ادامه این حکومت خیره
  سر کمک می کند. خود شما بهتر از من می دانید که استفاده از ظرفیت های
  مردمی بصورت مکرر و بدون نتیجه فقط باعث می شود که این ظرفیت ها به پایان
  برسد مگر اینکه ظرفیت ها جایگزین یا شارژ شوند.حال سوال من اینست که با
  کدام ابزار می خواهید این کار را انجام دهید.با اصلاح طلبان که سابقه عقب
  نشینی دارند.با مراجع غیر حکومتی که ضریب نفوذشان از بی.بی.سی هم کمتر
  است.با درامد های میلیارد دلاری.با اینترنت.شب نامه.استفاده از هاشمی .این
  آخری که دیگه نور علی نور.اخه با چی؟ چرا شما و همفکرانتان شدید ترمز
  دستی.خوب می دونید که تنها راه اصلاح واسقاط استفاده از هیجان مردم است.که
  اون هم در این وقایع جامعه عربی گاه گاهی تحریک می شه.فکر می کنی یه
  دیکتاتور اصلا در مورد رفتن مذاکره می کنه اخه مگه مغز خر خورده وقتی اهرام های
  قدرت خوبی دستشه.به فکر ریزش هستی.فکر می کنی می زاره ریزش بشه.آخه سلسه
  مراتب نظامی که بالایی ها دستشون الوده است و پایینی ها به نون شب محتاجند
  با یه ملغمه ای از خرافاتو دین اخه مگه ریزش می کنه.چرا طرفو احمق فرض می
  کنید.کاکتوس رو اگر همه تیغهاشو هم بزنید بازم تیغ در می اره چون ریشه
  دونده.با ول کن این نظامو.آخه از رفسنجانی دفاع می کنی که چی
  بشه.رفسانجانی از لحاظ سیاسی قدرتی نداره فقط کارکردش می تونه تو حل این
  دعوا بین دو جناح خیلی مفید.که اونم به درد ملت نمی خوره.یک ساعت صغرا
  کبرا چیدی که ما مصر نیستیم.یه کلمه نگفتی که تو مصر یا لیبی هیجان قشر
  جوان کار رو کرد که ما هم قشر جوانو داریم اون هیجان هم داشت می اومد که
  امثال جنابعالی داری خفش می کنید.اخه حیف نیست با این ضریب هوشی بالا بری
  دشمن مردم بشی.آقا جون تورو به جون عزیزت این طرز فکرت رو عوض کن.لطفا این نظر رو پاک نکن و حتما جواب بده.

  پاسخحذف