۳/۳۰/۱۳۸۸

صحبت های امروز آقای خامنه ای را شنیدم؛ هم من و هم بسیاری دیگر از هم وطنان امروز ساعت ها وقت صرف کردیم تا به سخنان ایشان گوش دهیم؛ به نوبه خود از ایشان دعوت می کنم تا برای شنیدم سخنان من و دیگر هم وطنان هم رای من فردا، شنبه، راس ساعت چهار بعد از ظهر در میدان انقلاب حاضر باشند و یا به سمت میدان آزادی راه پیمایی کنند.

زیاده عرضی نیست؛ یا حسین!

تنها با یک کلیک به عضویت «مجمع دیوانگان» درآیید

۱ نظر: