۹/۱۹/۱۳۸۹

سرانجام بودجه فرهنگی!

سایت تابناک چندی پیش گلایه کرده بود که علی رغم افزایش ده برابری بودجه فرهنگی در دولت نهم و دهم، کارکردهای دولت در این حوزه نسبت به دوره اصلاحات افزایش نیافته است. (از اینجا بخوانید) من به آن دسته از تعاریف و هزینه های باتومی فرهنگ در دولت کودتا کاری ندارم. اما اگر سرنوشت یک نمونه از این میلیاردها میلیارد بودجه فرهنگی را می خواهید ببینید روی لینک های زیر کلیک کنید. عکس ها را ساعتی پس از اتمام نماز جمعه هفته گذشته (12 آذرماه 89) از مقابل دانشگاه تهران گرفتم و باید اعتراف کنم که جنس پوسترها واقعا درجه یک بود!


(برای دیدن تصویر بزرگ کلیک کنید)


(برای دیدن تصویر بزرگ کلیک کنید)


(برای دیدن تصویر بزرگ کلیک کنید)