۱۱/۰۳/۱۳۸۹

هشداری به ما از شر یکسویه نگری

گفت و گوی اخیر دکترزیباکلام، سخنان او در مورد آینده جریانات سیاسی و اشاره‌اش به نقش احتمالی مشایی به نظرم بسیار قابل توجه است. (از اینجا+ بخوانید) بزرگترین ویژگی زیباکلام از نگاه من این است که می‌تواند در پرهیاهوترین و جنجالی‌ترین فضاهای سیاسی، آرام و فارغ‌البال به پس پرده جدال‌های گذرا بنگرد. برای من همیشه نظرات ایشان قابل توجه و مورد احترام بوده است و گمان می‌کنم از کنار این بحث اخیرشان هم نمی‌توان به سادگی گذشت. البته هنوز به نظرم برای قضاوت به اطلاعات بیشتری نیاز داریم چرا که خود ایشان هم نظری قطعی صادر نکرده‌اند و تنها یک سناریوی احتمالی را تشریح کرده‌اند. بدون تردید سناریوهای دیگری نیز می‌توان برای آینده سیاسی کشور در نظر گرفت. پیش از قضاوت امیدوارم بتوانم خدمت ایشان برسم و در این مورد بیشتر صحبت کنم. اگر چنین ملاقاتی دست داد حتما خبر و نتایجش را اینجا منتشر می‌کنم.