۴/۱۰/۱۳۸۹

یک فرصت طلایی

اگر تجربه گفت و گو با موافقان حکم اعدام را داشته باشید احتمالا به این مشکل برخورد کرده اید که بسیاری از این افراد نمی توانند درک کنند که مخالفت به اعدام به هیچ وجه به معنای تایید جرم و یا حمایت از علم مجرمانه نیست. بارها تلاش کرده ام با این گروه صحبت کنم و هربار ناچار شده ام بخش عمده ای از انرژی خود را صرف تبرئه خود نسبت به اتهاماتی نظیر دفاع از مبارزه مسلحانه، زنای محصنه و از همه عجیب تر قتل کنم! هرچند در نهایت باز هم گمان می کنم چندان موفق نبوده ام.


به دنبال انتشار پیام دکتر رهنورد و ابراز نگرانی ایشان نسبت به اخبار مربوط به اعدام قریب الوقوع زینب جلالیان، وبسایت «جهان نیوز» امروز مطلبی را منتشر کرد که من را به یاد گفت و گو با همان گروهی از موافقان اعدام انداخت که هنوز باور نکرده اند مخالفت با اعدام صرفا یک حربه سیاسی نیست. جهان نیوز پس از صدور احکام اعدام برای دو تن از متهمین زندان کهریزک به طعنه نوشت است: «افکار عمومی منتظر شنیدن نظرات روشنفکر ترین زن ایرانی در قبال اعدام 2 متهم بازداشتگاه کهریزک است. آیا از نظر وی بهتر نیست بجای اعدام این دو، آنها را ارشاد کرد؟»


گمان می کنم دست کم در یک مورد با جهان نیوز هم نظر باشم. به نظر من هم افکار عمومی در انتظار واکنش چهره های شاخص مخالف اعدام است تا دست کم یک بار برای همیشه همگان متوجه شوند مخالفت با اعدام، یک ابزار سیاسی برای تحت فشار قرار دادن نظام نیست. این مسئله به حق حیات انسان ها، فارغ از هرنوع جناح بندی سیاسی و افکار و عقاید مذهبی و ایدئولوژیک مربوط است. امیدوارم رهبران جنبش سبز، در صورتی که به واقع از مخالفان مجازات اعدام هستند این فرصت طلایی را از دست ندهند.


پی نوشت:

در همین مورد بخوانید: «پیام رهنورد و ورود جنبش سبز به مسئله اعدام»