۴/۱۶/۱۳۸۹

حراج اسب های پرورشی

طرح همسریابی برای دختران دوره پیش دانشگاهی هم به تصویب رسید.* آنان که طی سی سال گذشته تمامی تلاش خود را برای بسته بندی و کادوپیچ کردن زنان به کار بسته بودند، حالا چند سالی می شود که به نظرشان رسیده این بسته های کادوپیچ را بالاخره جایی هم باید به حراج بگذارند. پس احتمالا از این پس دور هم جمع می شوند تا هرکس مطاع در اختیار خود را به بهترین قیمت به خریداران و یا فروشندگان واسطه عرضه کند.


نمی دانم پدر و مادرهای شنونده چنین اخباری چه احساسی دارند؛ اما گمان می کنم اگر من فرزند دختری داشتم، هر بار که می خواستم به مدرسه بفرستمش تا تحت آموزش تعالیم اسلامی آموزگار مومن قرار بگیرد، احساس می کردم کره اسبم را در اختیار پرورش دهندگان خبره ای قرار داده ام که به خوبی برای سواری دادن آموزشش دهند و پس از عرضه در نمایشگاه های سالیانه شان به بهترین قیمت به متقاضیان بفروشند.


پی نوشت:

* پیش از این نیز وزیر آموزش و پرورش گفته بود: « ازدواج دختران دانش آموز را توصیه می کنم» و در خبری مشابه، حمید رضا ترقی، عضو شورای مرکزی و معاونت فرهنگی کمیته امداد اعلام کرده بود که برای دختران تحت پوشش این کمیته، به دو روش مستیقیم و غیر مستقیم شوهر پیدا می کنند. کارکردهای اصلی مراسم روضه خوانی نیز در این گونه طرح ها به خوبی قابل مشاهده است.