۵/۰۶/۱۳۸۹

وای بر ما

«... ما در موقعیتی قرار داشتیم که در نخستین جلسه ستاد فرماندهی کل قوا که به ریاست اینجانب تشکیل شد هم جناب رحیم صفوی جانشین فرمانده سپاه وهم جناب حسنی سعدی فرمانده نیروی زمینی در گزارشهای خود به اعضای جلسه گفتند که شما خوزستان را از دست رفته فرض کنید...». (مهندس موسوی – گفت و گو در جمع اعضای تشکل های سیاسی کرج)


وای بر ما که مملکت را در بحرانی ترین شرایطش آنانی اداره می کنند که پیش از این پیه شکست و اشغال و تجزیه را به تنشان مالیده بودند.