۴/۱۱/۱۳۸۹

اخراج

مسوولان غرفه «بقعه» تعدادی کتاب در دست گرفته اند و در راهروهای شبستان پیش می روند. راهروها هنوز شلوغ نشده و رفت و آمد راحت است. بقعه همان انتشارات بنیاد حفظ و نشر آثار آیت الله شهید بهشتی است. این غرفه امسال روی کتاب فیروزه ای رنگ «مواضع تفصیلی حزب جمهوری اسلامی» حساب کرده و خیال دارد نسخه های زیادی از آن بفروشد.


مسوولان بقعه وقتی جلو غرفه شان می رسند می بینند کسانی دیگر زودتر از آنها رسیده اند و جایشان را گرفته اند. بقعه ای ها پول غرفه را داده اند. اما این دلیل نمی شود. کتاب آنها توقیف شده و اجازه ندارند چیزی بفروشند. غرفه ها به ترتیب الفبا جلو رفته اند. آنها که زودتر از راه رسیده اند و غرفه بقعه را اشغال کرده اند اول اسم شان حرفی است که به این راهرو نمی خورد. بلااشکال است.


چند ساعتی پیش کتاب «مواضع تفصیلی حزب جمهوری اسلامی» در دستان معاون احمدی نژاد (رحیمی) بود. او در مراسم افتتاحیه داشت آن را ورق می زد و می خواند. حرف های آیت الله بهشتی درباره حزب جمهوری اسلامی و اعضای آن در این کتاب چاپ شده است. انتشارات بقعه از نمایشگاه کتاب اخراج می شود.

من علیه کسی نیستم – دوماه نامه «نافه» - دور جدید، شماره1