۴/۱۱/۱۳۸۹

بابا-5

بابا زیاد فرصت مطالعه نداره، اما بعضی وقت ها که از کتابی خوشش بیاد، تا تمومش نکنه کتاب از دستش نمی افته. یکی از محبوب ترین کتاب های بابا هم مجموعه هری پاتر بود که بالاخره دیشب آخرین جلدش رو تموم کرد. وقتی ازش پرسیدم چطور بود؟ در شگفت انگیزترین برداشت متفاوتی که می شه از این کتاب داشت گفت: «تو این جلد آخر خیلی خوب اون ولدمرت رو شبیه خامنه ای و اون مرگ خوارهاش رو شبیه همین بسیجی ها نشون داده بود»!