۵/۲۷/۱۳۹۰

یادگاری نویسی‌های مدرن

وقتی پوسته‌ها رنگ و لعاب تجدد به خود بگیرند اما باطن همان هسته سنتی خود را حفظ کند، نتیجه این می‌شود که یادگار نویسی‌های روی دیوار هم به جای «دوستت دارم فلانی» و «عشق من بهمانی» ، به زبان دیگری نوشته می‌شود، اما نفس کار و محتوایش را حفظ می‌کند. دیوار نوشته زیر نقل با اشتباه ترانه «Who Knew» اثر «Pink» است، اما به هیچ وجه رد پایی از هنر را در خود ندارد و نمی‌توان آن را به «هنر خیابانی» مربوط دانست. این در بهترین حالت یک یادگاری نویسی خوش رنگ و لعاب است.