۵/۱۳/۱۳۹۰

دکورهای بی استفاده شهری

اینجا ضلع جنوبی میدان امام حسین است. توضیح خاصی هم ندارد. یک پل عابر پیاده وجود دارد که از هر صد نفر شاید یک نفر هم از روی آن عبور نکند. این وضعیت نه به این پل محدود می شود و نه به این میدان. جان خودمان است که با عبور از خیابان به خطر می اندازیم و وقت همدیگر است که با ایجاد ترافیک به هدر می دهیم. متاسفانه در طول دوران آموزش در مدارس کشور به هیچ وجه دقت کافی بر روی ترویج فرهنگ شهر نشینی نمی شود، پس عجیب نیست که پل های عابر پیاده و یا چراغ های راهنمایی گاهی فقط نقش مبل و مان شهری را ایفا می کنند.


(برای دیدن تصویر بزرگ اینجا کلیک کنید)(برای دیدن تصویر بزرگ اینجا کلیک کنید)