۲/۰۶/۱۳۹۰

میراث ماندگاری به مانند «وبلاگ»

امروز به خبر درگذشت ناگهانی یک وبلاگ نویس برخورد کردم. دوست نادیده ای که نگارنده وبلاگ «دختر خورشید» بود. یک بار دیگر به وبلاگش مراجعه کردم. آخرین یادداشتش که شاید زمانی ساده و روزمره به نظر می رسید امروز تکان دهنده است. روزنوشت های کسی که دیگر بین ما نیست. احساسات یک موجود زنده که دیگر نیست. به همان میزان که ساده است سهمگین به نظر می رسد. با خودم فکر کردم که تا حالا به این کارکرد ناخودآگاه وبلاگ فکر نکرده بودم. وبلاگ به مثابه دفترچه خاطراتی که تا ابد پابرجا می ماند. یا به مثابه یک میراث ماندگار. یا ذخیره ای ابدی برای شناخت گذشتگان. نمی دانم. شاید یک روز هم کسی همین نوشته را در شرایطی بخواند که دیگر من هم زنده نباشم. این هم سهمگین و تکان دهنده است.