۸/۱۷/۱۳۹۰

چه باید کرد؟ - روش‌های به کار رفته در سایر کشورها – بخش سوم

روش‌های عدم همكاری اقتصادی

اقدام از سوی مصرف كنندگان
۷۱ ‐ تحریم از سوی مصرف كنندگان
۷۲ ‐ عدم مصرف كالاهای تحریم شده
۷۳ ‐ سیاست ریاضت اقتصادی
۷۴ ‐ خودداری از اجاره دادن (مکان‌ها، تجهیزات، ابزارآلات، وسایل و ...)
۷۵ ‐ خودداری از اجاره کردن
۷۶ ‐ تحریم ملی مصرف كنندگان (کالا، خدمت، ...)
۷۷ ‐ تحریم بین‌المللی مصرف كنندگان

اقدام از سوی كارگران و تولیدكنندگان
۷۸ ‐ تحریم از سوی كارگران
۷۹ ‐ تحریم از سوی تولید كنندگان

اقدام از سوی واسطه‌ها
۸۰ ‐ تحریم از سوی تدارک کنندگان کالاها و کارپردازان

اقدام از سوی مالكین و مدیران
۸۱ ‐ تحریم از سوی تجار و بازرگانان
۸۲ ‐ خودداری از تحویل یا فروش کالاها
۸۳ ‐ تعطیل کارخانجات از سوی کارفرمایان
۸۴ ‐ خودداری از کمک‌های صنعتی
85- «اعتصاب سراسری» از سوی تجار

اقدام از سوی صاحبان منابع مالی
۸۶ ‐ بیرون کشیدن سپرده‌های بانكی
۸۷ ‐ خودداری از پرداخت هزینه‌ها، دستمزدها، بدهی‌ها و مالیات‌ها
۸۸ ‐ امتناع از بازپرداخت وام یا بهره آن
۸۹ ‐ قطع وام‌ها و اعتبارات مالی
۹۰ ‐ خودداری از خرج درآمدها
۹۱ ‐ امتناع از دریافت پول‌ها و کمک‌های دولتی

اقدام از سوی دولت‌ها
۹۲ ‐ تحریم داخلی
۹۳ ‐ تهیه فهرست سیاه بازرگانان
۹۴ ‐ تحریم فروشندگان بین‌المللی
۹۵ ‐ تحریم خریداران بین‌المللی
۹۶ ‐ تحریم تجارت بین‌المللی

اعتصاب‌های نمادین
۹۷ ‐ اعتصاب کوتاه مدت اعتراضی
۹۸ ‐ اعتصاب یکباره (برق آسا و بدون اطلاع قبلی)

اعتصاب‌های كشاورزی
۹۹ ‐ اعتصاب کشاورزان
۱۰۰ ‐ اعتصاب كارگران مزرعه

اعتصاب از سوی گروه‌های خاص
۱۰۱ ‐ خودداری از انجام کارهای طاقت فرسا (تحت فشار)
۱۰۲ ‐ اعتصاب زندانیان
۱۰۳ ‐ اعتصاب پیشه وران
۱۰۴ ‐ اعتصاب کارشناسان و متخصصین

اعتصاب‌های صنعتی عمومی
۱۰۵ ‐ اعتصاب تشكیلاتی ( سازمان یافته )
۱۰۶ ‐ اعتصاب صنعتی
۱۰۷ ‐ اعتصاب برای ابراز همدردی با سایر گروه‌های اعتصاب کننده

اعتصاب‌های محدود
۱۰۸ ‐ اعتصاب همراه با اعلام هدف‌ها و خواسته‌های خاص
۱۰۹ ‐ اعتصاب همه گیر و گسترده
۱۱۰ ‐ اعتصاب كندكاری
۱۱۱ ‐ اعتصاب خواهان اعمال قانون کار (کارگری یا کارمندی)
۱۱۲ ‐ تظاهر به بیماری
۱۱۳ ‐ اعتصاب همراه با طریق استعفا
۱۱۴ ‐ اعتصاب محدود (در برابر اعتصاب نامحدود)
۱۱۵ ‐ اعتصاب گزینشی

اعتصاب‌های چند صنعتی (چند بعدی)
۱۱۶ ‐ اعتصاب عمومی و سرتاسری سازمان یافته
۱۱۷ ‐ اعتصاب کلی (غیرسازمانی یافته)

ترکیب اعتصاب‌ها و تعطیلی‌های اقتصادی
۱۱۸ ‐ اعتصاب عمومی سرتاسری
۱۱۹ ‐ تعطیل کردن موقت فعالیت‌های اقتصادی


پی‌نوشت:

مجموعه یادداشت «چه باید کرد»؟ را «شهروند سبز» بر پایه آموزه‌های کتاب «از دیکتاتوری تا دموکراسی» تهیه کرده است. (عبارات داخل گیومه نقل‌ قول‌های مستقیم از متن کتاب هستند) شما نیز می‌توانید علاوه بر ارسال یادداشت‌های پراکنده، ستون ثابت خود را در «مجمع دیوانگان» تعریف و راه‌اندازی کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر