۲/۲۰/۱۳۹۰

وزارت اطلاعات مقتدر!

15 اردیبهشت 1389 – احمدی‌نژاد: بن لادن در واشینگتن است (اینجا)

18 اردیبهشت 1390 – مصلحی: اسناد موثق داریم که بن لادن مدت‌ها پیش مرده بود (اینجا)


خوب به نظر می‌رسد احمدی‌نژاد حق داشته وزیر اطلاعاتش را برکنار کند. جناب وزیر نکرده اسناد موثق خود را در اختیار محمود خان قرار بدهد که این بنده خدا پا نشود برود در سازمان ملل حرفی بزند که مضحکه خاص و عام شود! یا شاید وزارت اطلاعات جناب مصلحی آنچنان مقتدرانه اداره می‌شود که اطلاعاتش حتی به رییس دولت هم درز پیدا نمی‌کند!