۲/۱۳/۱۳۹۰

یک درس از مهندس عزت الله سحابی

آیا بهتر نبود شما سکوت می‌کردید تا شاه به اصلاحاتش ادامه دهد؟

چرا؛ بهتر بود

یعنی اعتراف می‌کنید که اشتباه کرده اید؟

بلی اشتباه بوده است. شاه انقلاب را به نخبگان سیاسی -و نه به مردم- تحمیل کرد ... سخنم را خلاصه کنم که انقلاب 57 را نخبگان فکری و سیاسی زمینه چینی کردند، بعد مردم را به صحنه آوردند. بنابراین مردم پیشگام انقلاب نبودند. اما از سال 76 به این طرف وضع فرق کرد. حالا نخبگان اصلاح می‌خواهند و مردم انقلاب!

گفت و گو با مهندس عزت الله سحابی
برگرفته از کتاب «سقوط دولت بازرگان» - ص218 و 219