۱۱/۲۲/۱۳۸۹

گزارشی غیرحرفه ای از راهپیمایی 22 بهمن

تصاویری که رسانه های رسمی نشان نمی دهند

این تصاویر را از انتهای راهپیمایی 22 بهمن امسال (1389) گرفتم. سخنرانی ها که تمام شد گروهی از جوانان زیر میدان آزادی جمع شده بودند و به پایکوبی مشغول بودند. یک جور انقلاب پارتی! چهره های این گروه برای من غیرقابل تحلیل بود. تعداد زیادی از آن ها نشانی ماشین های ورامین را می پرسیدند اما به نظرم رسید بیشترشان حتی نمی توانند اهالی ورامین باشند. تک و توک کودکان افغان را بین جمعیت تشخیص دادم اما اکثریت چیز دیگری بودند. خودتان تصاویر را ببینید شاید قضاوت بهتری داشته باشید. فقط دو توضیح کوتاه: نخست اینکه هرچه تلاش کردم نتوانستم فرمت مناسب و قابل قبول برای بلاگر را پیدا کنم. در نهایت لینک دو فیلم گرفته شده را برای دانلود قرار دادم. اگر دوستان توانستند در سایت های دیگر بارگزاری کنند شاید دسترسی آسانتر شود. دوم اینکه در فیلم نخست که کوتاه تر است و با ضربه به گوشی همراه من پایان می گیرد می تواند شعار «کروبی مادرتو» را به خوبی تشخیص دهید. شعاری که نمی دانم چه کسی برای سردادنش خط دهی می کرد.

فیلم نخست را به مدت 30 ثانیه از اینجا+ دریافت کنید.
لینک دانلود مستقیم+ برای دریافت فیلم دوم به مدت یک دقیقه و 28 ثانیه که بیشتر می تواند نمایانگر شخصیت جوانان شعاردهنده باشد.

البته خبرنگاران رسمی برای اینکه از این جمع آشفته تصاویر قابل انتشاری به دست بیاورند ناچار به صحنه سازی های پیچیده ای بودند. به این تصاویر دقت کنید:

در نهایت اینکه دادستان کل کشور، محسنی اژه ای در پاسخ به درخواست مجوز راهپیمایی سران جنبش سبز گفته بود که این درخواست سیاسی است و هرکس می خواهد می تواند در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کند. ایشان مدعی شده بودند که نباید مردم را دوپاره کرد. جدا از تمامی انتقاداتی که به چنین اظهاراتی می توان وارد ساخت، من می خواهم به تصاویری بسیاری اشاره کنم که به صورت گسترده در راهپیمایی امروز قابل مشاهده بودند. در این تصاویر معترضان سبز با عنوان فتنه گران به نمایش درآمده بودند. کاش آقای دادستان آنجا بود و می توانستم از ایشان بپرسم چه کسی است که مردم را دوپاره می کند؟ چه کسی به شما اجازه داده است که سالگرد انقلاب را اینگونه برای خود مصادره به مطلوب کنید و بخش عمده ای از مردم را فتنه گر بخوانید؟ چطور انتظار دارید سبزها در راهپیمایی حاضر شوند که در آن قرار است به آنها توهین شود؟