۱۲/۰۸/۱۳۸۹

راهپیمایی 10 اسفند می‌تواند حاکمیت را خلع سلاح کند

از همان روزهای نخستین شکل گیری جنبش سبز، موضع کلی حاکمیت در برخورد با معترضان ثابت بوده است: «آن‌ها یک مشت قانون‌شکن هستند و ما برای حفظ قانون باید در برابرشان ایستادگی کنیم». هرچند برای حفظ این موضع، دستگاه تبلیغاتی حاکمیت ناچار بود به صورت مداوم قوانین کشور را به نوعی تفسیر به مطلوب کند، اما در نهایت از ابزار قانون گرایی به صورت تنها سپر مشروعیت در برابر تمامی اقدامات خود استفاده کرده است. به باور من راهپیمایی 10 اسفند می‌تواند این بازی را به هم بزند.

شاید با تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی بتوان هر دخل و تصرفی در انتخابات را توجیه کرد، شاید با تفسیر حکومتی از اصل 27 قانون اساسی بتوان آزادی راهپیمایی را محدود کرد و شاید با برچسب «حکم حکومتی» بتوان هر ادعایی از جانب رهبر نظام را «فصل الخطاب» جا زد، اما بدون تردید با هیچ چسب و پیوندی نمی‌توان حصر و بازداشت چهار چهره شناخته شده را بدون ذکر اتهام مشخص و بدون محاکمه در یک دادگاه (هرچند تشریفاتی) به قوانین کشور مربوط ساخت. این بار نخست است که حاکمیت هم دریافته است امکان توسل به قوانین وجود ندارد، پس در مسابقه تبلیغاتی از توجیه نخ نما و رسوایی همچون «خواسته مردم» استفاده می‌کند. اینجا مردم همان چهار نفری هستند که به نوبت جلوی میکروفون صدا و سیما قرار می‌گیرند تا انشایشان را بخوانند!

به باور من راهپیمایی 10 اسفند می‌تواند نقطه عطفی باشد که جایگاه حاکمیت را برای همیشه از موضع دروغین مدافع قانون به موضع حقیقی قانون شکن تغییر دهد. این بار دیگر هر ناظری می‌تواند تشخیص دهد که در این جدال، این حاکمیت است که بر خلاف قانون رهبران جنبش را ربوده و این مردم هستند که برای رفع این حصر غیرقانونی پا به خیابان‌ها گذاشته‌اند. با اطمینان نمی‌گویم، اما شاید این برای نخستین بار باشد که مردم کشوری برای اجرای قوانین کشور اینگونه در برابر حاکمیت صف کشی می‌کنند و احتمالا حاکمیت مدعی قانون‌گرایی ناچار خواهد بود برای سرکوب این مطالبه قانونی دست به خشونت بزند.

به باور من، حاکمیتی که خود می‌داند پیشاپیش بازنده این بازی خواهد بود به کثیف‌ترین راه حل‌های ممکن متوسل خواهد شد تا با راه‌اندازی یک سناریوی دیگر اذهان عمومی را از واقعیت راهپیمایی 10 اسفند منحرف سازد. در اجرای این سناریو من هیچ جنایتی را غیر ممکن نمی‌دانم. پس تنها می‌توانم به هوشیاری همراهان سبز در برپایی مسالمت آمیز راهپیمایی 10 اسفند امیدوار باشم.