۱۱/۱۳/۱۳۸۹

یک تبلیغ رایگان به سود ایرانسل!

برای تعطیلات آخر هفته قرار شد با دوستان به مسافرتی برویم که هرگونه ارتباط ما را با جنجال و هیاهوی خبری قطع کند و این چند روز را فقط به استراحت بپردازیم. زد و از بخت خوب یا بد و به صورت اتفاقی به امکان استفاده از اینترنت تلفن همراه بر روی لب تاپم پی بردم. یعنی از طریق لب تاپ به تلفن همراه وصل می شوم و از GPRS ایرانسل استفاده می کنم. نتیجه اینکه بدون نیاز به یک Modem و تنها با استفاده از تلفن همراه به اینترنت دسترسی پیدا کردم. بدی ماجرا بر هم خوردن آرامش تعطیلات با دست یابی به موج اخبار بود. اما خوبی ماجرا این است که از این پس هیچ کجا مشکل دسترسی به اینترنت نخواهم داشت، هرچند که سرعت آن چندان قابل اعتنا نباشد.