۳/۱۷/۱۳۹۰

یک توضیح در مورد یادداشت‌های بخش «اسناد کودتا»

یادداشت‌های دنباله‌دار «اسناد کودتا»، همانگونه که در متن آن‌ها نیز تاکید می‌شود همگی بگرفته از سند موسوم به «گزارش 300صفحه‌ای» (از اینجا یا اینجا دریافت کنید) است که گروهی از فعالان نزدیک به تیم مهندس موسوی آن را فراهم کردند. با توجه به حجم بالای این گزارش و البته ادبیات نه چندان روان آن برای مخاطب عادی، «مجمع دیوانگان» تلاش می‌کند تا نکات کلیدی این گزارش را به صورت خلاصه در مجموعه «اسناد کودتا» منتشر کند. بدین ترتیب هسته اولیه تمامی موارد منتشر شده در این بخش از همان گزارش گرفته شده، هرچند ممکن است در مواردی معدود آمارهای این مجموعه تکمیل و یا حتی اصلاح شوند.


آخرین یادداشت این مجموعه با عنوان «تعداد شعب از صندوق‌ها بیشتر بود» مورد انتقاد دوستی قرار گرفت که نوشته بود: «مطلعید که کلمات «به کرات» و «به صورت مداوم» در ادبیات پارسی که باید پاسش بداریم بار معنایی خاصی دارد ، مزید امتنان خواهد بود اگر لطف نمایید و حداقل سه مورد از اظهارات مسوولین وزارت کشور کودتا را لینک فرموده تا ثابت شود که حضرتعالی درست و صحیح و البته به جا از این کلمات استفاده نموده اید».


در پاسخ عرض می‌کنم که در درجه نخست این متن پیاده شده مستقیم خود گزارش است. در واقع گزارش 300 صفحه‌ای به صورت مفصل به این مسئله می‌پردازد که:


«... آنها در تبلیغات سنگین رسانه‌ای خودشان، که تا زمان همین نوشتار هم ادامه دارد، با چسبیدن به دو نکته و سفسطه‌بازی کوشیده‌اند معترضان را دروغگو جلوه دهند. یکی از این سفسطه‌ها تمسك به موضوع ادعای چاپ تعرفه در 21/3/88 است که بر فرض هم اگر به جای 22/3 اشتباه گفته شود، نه دلیلی برای دروغگو بودن مدعی است (چون اصل موضوع ادعا را خودشان پذیرفته‌اند) و نه دلیلی برای توجیه عمل غیرقانونی ناظر و مجری است. دیگری مسأله شمارگان تعرفه چاپ شده در قبل از انتخابات است که کمیته صیانت از آرای آقای موسوی و آقای کروبی رقم 59.600.000 را ذکر کرده‌اند که این رقم براساس اطلاعات دریافتی از درون ستاد انتخابات وزارت کشور بوده است ...»


در این گزارش برای این شیوه از تبلیغات رسانه‌ای مثال‌ها متعددی ذکر می‌شود. در مورد ماجرای «تعرفه‌های بدون سریال» پیش از این و در همین بخش نوشتم. (از اینجا بخوانید) یادآوری می‌کنم که در بیانیه شماره 16 کمیته‌صیانت از آرا به صورت موکد (یعنی در دو بند 3-3 و 4-3) بر روی کد و شماره «سریال استانی» تاکید شده است. این انتقاد به هیچ وجه تمرکزی بر روی تاریخ صدور این تعرفه‌ها ندارد. اما مسوولین وزارت کشور در جوابیه خود تاریخ 21خرداد را دست‌مایه قرار داده‌اند تا بگویند: «... علی رغم اطلاعات و آمار کذب در نامه آقای موسوی و تذکره روزنامه همشهری ، اولاً: تعداد تعرفه¬های چاپ¬شده اخیر، در روز 21/3/88 نبوده و در این تاریخ هیچ تعرفه¬ای چاپ نشده است». از اینجا+ متن کامل جوابیه را بخوانید تا متوجه شوید در سایه همین جور سازی، هیچ استدلالی در ادامه نیامده و صرفا به تکرار دروغ چاپ تعرفه با شماره سریال بسنده شده است.


با همین دست‌مایه موضوع تعداد واجدین شرایط شرکت در انتخابات نیز مطرح می‌شود. البته گزارش 300 صفحه‌ای به صورت مفصل به این موضوع پرداخته که عدد 45.2 میلیون نفر، ناشی از چه آمارهای نادرستی است که مسوولان انتخاباتی اعلام کرده‌اند. در این مورد نیز هرچند انتقاد کمیته صیانت از آرا همچنان وارد است و من در یک یادداشت جداگانه به آن خواهم پرداخت، اما وزارت کشور باز هم اصل ماجرا را رها می‌کند و تمرکزش را بر روی یک اشتباه دیگر قرار می‌دهد:


«1- آقای موسوی در نامه خود عدد واجدین شرائط رای دهنده را تعداد 45میلیون و 200 هزار نفر ذکر کرده اند که آشکارا یک میلیون کمتر از تعداد واقعی است .که همانگونه که بار ها اعلام شده تعداد واجدین شرایط 46میلیون و 200 هزار نفر بوده است صرف نظر از اینکه جریان اصلاح طلب بار ها اعلام میکرد که تعداد واجدین شرایط بیشتر از این هم هست». (از اینجا بخوانید)


احتمالا تحت تاثیر همین شیوه پاسخ‌گویی وزارت کشور است که دیگرانی هم در صدد بر می‌آیند باتکیه بر چنین اشتباهاتی «دروغ‌نامه» موسوی منتشر کنند. باز هم به استناد گزارش 300 صفحه‌ای یکی دیگر از این موارد را اینجا می‌آورم:


«دروغ شماره (16) موسوی می¬نویسد: «... مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال جمعیت افراد واجد شرایط رای دادن را حدود 000/200/45 نفر اعلام کرده بودند ... » این دروغ دیگه واقعاً شاهكاره جناب موسوی است. طبق آمار رسمی مركز آمار ایران و سازمان ثبت احوال و اعلام ستاد انتخابات كشور جمعیت افراد واجد شرایط رأی دادن بیش از 46 میلیون نفر بوده¬اند و اینكه چرا جناب موسوی این تعداد را یك میلیون نفر كاهش میدند ، خود از عجایب است!!» (از اینجا بخوانید)


این شیوه از سفسطه‌ و بازی کلامی، در برنامه‌های تلویزیونی مسوولین انتخابات هم مشاهده می‌شد که در مواردی انتقاد وب‌سایت‌های اصولگرا را هم به دنبال داشت:


«... آقای دانشجو شب گذشته که عمده وقت برنامه (مصاحبه با شبکه خبر) را به نامه‌ای جعلی منتسب به وزارت کشور که قبلاً در سایت آینده جعلی بودن آن مشخص گردیده است، اختصاص داد و تلاش کرد با اشاره به این نامه که قبلاً جعلی بودن آن ثابت شده بود، دیگر انتقادات را زیر سوال ببرد...» (این متن در گزارش 300صفحه‌ای به نقل از سایت خبری انتخاب در تاریخ 38خرداد 88 آمده است اما در حال حاضر متن اصلی آن روی این سایت وجود ندارد. متن کامل خبر را از اینجا بخوانید)