۳/۲۶/۱۳۹۰

شهرداری معتقد است ما در جنگ با عراق شکست خوردیم!(برای دیدن تصویر بزرگ کلیک کنید)


من اینجا کاری ندارم که جمله «فتح خرمشهر مافوق طبیعت بود» چه معنایی دارد؟ برای من آن نوشته زیرین اهمیت بیشتری دارد: «جنگ برپا شده بود تا از خرمشهر دروازه‌ای به کربلا باز شود، تا مردترین مردان در حسرت آن قافله عشق نمانند و چنین نشد» .

از نگاه من از این مطلب دو مسئله برداشت می‌شود. نخست اینکه شروع جنگ نه به دلیل زیاده خواهی صدام بود و نه به دلیل توطئه‌های بین المللی. بلکه از اول قرار بود جنگ شروع شود که ایرانی‌ها به بهانه خرمشهر تا کربلا پیش روی کنند. (به نظر می‌رسد در این نگاه جدید، آغازگر جنگ را باید یا ایران به حساب بیاوریم یا نیروهای مافوق طبیعی که احتمالا یک ارتباطی با حاکمان ایرانی دارند!)

برداشت دوم این است که کشور ما نتوانست در جنگ از فرصتی که برایش ایجاد شده بود برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده جنگ استفاده کند. بدین ترتیب نتیجه نهایی جنگ برای ما نه تنها پیروزی، که حتی مساوی هم نبود، ما کاملا در جنگ شکست خوردیم!!!