۶/۱۵/۱۳۹۰

قرآن چینی پوست و مرکب است!

به تازگی بحث ورود «قرآن‌های چینی» به داخل کشور جنجالی شده است. قرآن‌هایی که گویا با نمونه‌های مورد تایید مسلمانان تفاوت دارد* و «سازمان دارالقرآن کریم» آن را «آکنده از غلط» خوانده است، (اینجا+) با این حال نهاد ریاست جمهوری همچنان حاتم بخشی می‌کند و این قرآن‌ها را به صورت هدیه توزیع می‌کند. (اینجا+)


من هیچ نظری در مورد انتشار یا واردات قرآن از چین ندارم. فقط افسوس می‌خورم که چرا این همه مدت باید در برابر سیل بنیان‌کن واردات از کشور چین سکوت شود تا در نهایت یک چنین مسئله‌ای واکنش‌ها را برانگیزد؟ آیا هیچ کس در این مدت با خودش نگفت که این واردات بی‌رویه از چین تولید ملی را نابود می‌کند؟ کسی نگفت کارگاه‌های ما یکی یکی در حال ورشکستگی و کارگرانمان در حال اخراج و بی‌کاری هستند؟ هیچ کس نگفت این حجم از واردات بزرگترین مصداق استعمار مدرن و وابستگی تمام عیار و نقض استقلال کشور ماست؟

یاد آن دیالوگ معروف سریال امام علی از زبان مالک اشتر بخیر که می‌گفت: «قرآن سر نیزه جوهر و مرکب است، قرآن ناطق علی است». کاش یکی هم پیدا می‌شد و به اینان می‌گفت «اشتباهات قرآن چینی مسئله نیست؛ آنچه ما را نابود می‌کند این اوج وابستگی است که دیگر قرآن‌هایمان را هم ناچاریم وارد کنیم».

پی‌نوشت:
* در این فیلم کوتاه+ نمونه‌هایی از اشتباهات این قرآن‌ها توضیح داده می‌شود.