۶/۲۲/۱۳۹۰

دزدگیر 88

«... (دولت‌های قبلی) در مورد واگذاری هکتاری اگر کردند کار بدی کردند. شما می‌گویید چرا از من حمایت می‌کنند؟ بنده گفته‌ام هر شهروند یک ستاد. مثل بعضی از دوستانی که بنرهای‌شان همه سطح جهان را پوشانده و از همه امکانات دولتی استفاده می‌کنند ، از ادارات استفاده می‌کنند، از خود وزارت کشور استفاده می‌کنند از خود صداوسیما استفاده می‌کنند بنده استفاده نکردم. در آن‌جا را باز کردیم. یک هسته خیلی سالم داریم که یک نفر راجع به آن هسته نمی‌تواند حرف بزند. افرادی بسیار وارسته، بسیار معتقد، بسیار مومن هستند. اگر چیزی بود شما نام می‌بردید. شما روحیه‌تان اینگونه است». (میرحسین موسوی در مناظره ما محمود احمدی‌نژاد)


***


می‌گویند آن قدیم‌ها هر کس «کچل» بود اسمش می‌شد «زلف‌علی»، یا اگر بینایی خوبی نداشت می‌شد «عین‌علی». افشا شدن پرونده بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ کشور(+) همراه با مدارک دست داشتن دولت‌مردان در این پرونده سبب شد تا بار دیگر به یاد شعار دوستان بسیجی در روزهای انتخابات بیفتم. دوستان پرونده فساد مالی در فرمانداری ارومیه را از یاد بردند، چشمانشان را به روی پرونده 300میلیارد تومان اختلاس از شهرداری تهران بستند(+)، ریخت و پاش دولتی و تبلیغات میلیاردی را نادیده گرفتند تا بتوانند نامزد مورد نظر خود را «دزدگیر» بخوانند. حالا دو سال است که اختلافات داخلی حاکمیت کودتا سبب شده تا گوشه‌ای از پرونده‌ها به رسانه‌ها برسد. هرچند هیچ گاه پی‌گیری قضایی دقیقی در کار نبوده و مسئله معمولا نیمه کاره رها شده، اما همین مقدار اخبار که از پرونده‌های فساد رحیمی(+)، بقایی(+) و اینک مشایی(+) منتشر شده است به خوبی نشان می‌دهد که آن لقب «دزدگیر» چقدر برازنده محمود بود.