۶/۲۱/۱۳۹۰

جبر جغرافیایی

اگر در ایران متولد شوید، صرف نظر از اینکه کشور شما روی یکی از عظیم‌ترین منابع انرژی قرار دارد پول بنزین را به قیمت آزاد و رقابتی پرداخت خواهید کرد. اگر هم بخواهید یک خودرو شخصی بخرید باید مالیات دولت و عوارض شهرداری و پول بیمه را تمام و کمال بپردازید. دولت شما تصمیم گرفته کشور را با همان سیاست اقتصادی اداره کند که در جهان آزاد و بدون پول نفت اجرا می‌شود. خیلی هم خوب. اگر دولت ما نمی‌تواند در پاسخ‌گویی به مردم با کشورهای پیشرفته رقابت کند، دست کم در قیمت‌گزاری‌هایش می‌تواند جهانی عمل کند. فقط یک مشکل کوچک وجود دارد. نوبت به خرید خودرو که می‌رسد شما به ناگاه تافته جدا بافته می‌شوید. خودرو داخلی را در غیاب بازار رقابتی با قیمتی سرسام‌آور و تحمیلی می‌خرید و خودرو خارجی را به قیمت چند برابر پیشرفته‌ترین کشورهای جهان. همه پولش هم مستقیم می‌رود توی جیب دولت. چرا؟ چون درآمدتان بالاتر از کشورهای پیشرفته است؟ چون مملکت شما پول نفت دارد؟! چون روی بنزین تخفیف گرفته‌اید؟ چون دولت شما خدماتی ارایه می‌کند که دیگر دولت‌ها نمی‌کنند؟ چون دولت از شما مالیات نمی‌گیرد؟

فکر نکنم. شاید فقط دلیلش این باشد که شما در ایران به دنیا آمده‌اید. یا شاید می‌خواهند نقره‌داغتان کنند که به مانند پدرانتان هوس آب و برق مجانی و پول نفت به سرتان نزند.