۵/۲۶/۱۳۸۹

علی کریمی را شلاق بزنید

علی کریمی تظاهر به روزه خواری کرده است. جرم او آنچنان آشکار بوده که سردار آجرلو، به عنوان یک بچه مسلمان و پاسدار انقلاب ناچار شده است پیه تمام دشواری ها را به تن بمالد و کریمی را از تیم اخراج کند. بسیار خوب. به باور من همه چیز بر مبنای آرمان های بلند نظام اسلامی و دین مبین اسلام پیش رفته است، فقط یک چیزش کم است: این مفسد باید حد زده شود!


تردید نکنید که مجازاتش همین است* پس من از تمام دلسوختگان اجرای حاکمیت اسلامی استدعا دارم که هرچه سریع تر علی کریمی را در ملاء عام شلاق بزنند. از احمد جنتی، احمد خاتمی و هر مومن دیگری هم درخواست می کنم هرچه سریع تر برای اجرای حکم خداوند وارد عمل شوند. در غیر اینصورت تنها احتمال قابل قبول این است که سردار آجرلو دروغ گفته و تهمت زده باشد. در آن صورت هم تفاوتی نمی کند. باید ایشان را حد زد. کلا یک نفر باید در این وسط شلاق بخورد وگر نه دین خدا قربانی مصلحت سنجی شده است.


پی نوشت:

* البته اگر بار اول و یا دومش باشد. برای بار سوم مجازات این عمل مرگ است.

- این مطلب نه طنز است و نه در لوای آن نگارنده ادعای دینداری دارد. کاملا جدی است و اتفاقا اجرای سنگسار سکینه محمدی آشتیانی در ملا عام (برای مثال وسط میدان ولیعصر) و همراه با پخش زنده تلویزیونی خواسته دیگر این وبلاگ است که از تمامی عزیزانی که درد دین دارند دعوت می شود که حمایت خود را برای اجرای این دو خواسته اعلام کنند.