۱۰/۳۰/۱۳۸۸

ملت همیشه طلب کار

یادم می آید از بچگی هر وقت داستان موسوی و قوم بنی اسراییل را می شنیدم از این همه بدقلقی های بنی اسراییلی تعجب می کردم. اسطوره می گوید موسی بارها برای قومش معجزه آورد؛ بارها قوم خود را از خطرات مختلف نجات داد؛ بارها مورد آزمایش قرار گرفت و هربار برای راضی نگه داشتن قومش از آزمایش سربلند بیرون آمد؛ اما باز هم بنی اسراییل یک گوساله سامری را به موسی ترجیح دادند. این روزها به نظرم می رسد که حکایت ما هم دست کمی از بنی اسراییل افسانه ای ندارد!


یک روز خبر می رسد که خاتمی برای رهبری نامه نوشته است؛ تکذیب می شود؛ فردا خبر می رسد که خاتمی برای موسوی و کروبی نامه نوشته است. حتما اگر این هم تکذیب شود باز هم خبر می رسد که خاتمی برای احمدی نژاد نامه نوشته است. نمی دانم این چه قومی است که بعد از 12 سال هنوز از سیدخندان انتظار دارد هر روز بیاید و خود را تبرئه کند و در برابر هر خبر چرندی که هر روز دیوانه و مغرضی منتشر می کند واکنش دهد؟ دوره ریاست جمهوری اش سال ها است به پایان رسیده اما گویا «هر 9 روز یک بحران»اش قرار نیست تمام شود. این بدترین ویژگی ملت همیشه طلب کار ما است که عالم و آدم را بدهکار خود می داند.


پی نوشت:

نمی دانم باید این توضیح را اضافه کنم یا نه؛ اما برای من هیچ تفاوتی ندارد که این نامه ها و اخبار صحت داشته اند یا نه.
در همین موضوع از مسیح علی نژاد بخوانید.