۱۰/۲۸/۱۳۸۸

حکایت این روزهای من – 9

شرکت برای سه ماه است که حقوق کارمندان را پرداخت نکرده؛ کسی هم قولی نمی دهد که در آینده اوضاع بهتر خواهد شد. مهندس م. امروز برای اتمام حجت با یکی از مدیران به دفترش رفته بود. در بازگشت تعریف می کرد: «بابا معلوم نیست چه خبره؛ اینها خودشون هم نمی دونم پروژه قراره ادامه پیدا کنه یا نه؛ مهندس ز. (مدیرعامل پیمانکار اصلی پروژه) می گفت رفتیم پیش رحیم مشایی که یک نامه به دست احمدی نژاد برسونیم؛ مشایی گفته میل خودتونه؛ اگه می خواید نامه رو بنویسید، ولی این چیزها زیاد تاثیر نداره؛ ما هر روز صبح که بیدار می شیم می بینیم که آقا امام زمان چی دستور می دن، همون کارها رو انجام می دیم».
توضیح: این مطلب یک پی نوشت داشت که خوشم نیامد و حذف کردم!