۱۰/۱۶/۱۳۸۸

کی پشت فرمون نشسته؟

زمانی که دستگاه تبلیغاتی نظام با جنجال فراوان از «عملیات اینترنتی نیروهای امنیتی علیه سایت های غیر اخلاقی» خبر می دادند به ذهنم رسید که ماجرا را پیگیری کنم؛ نتیجه آن شد که در مطلب «شوی مضحک جهاد اینترنتی» آوردم و نشان دادم که فهرست آقایان سرشار از نام های تکراری است. آن تجربه دلچسب و در عین حال مضحک سبب شد تا یک جست و جوی مشابه هم در مورد فهرستی داشته باشم که «معاونت خارجی وزارت اطلاعات» بهیه کرده و با عنوان «60 موسسه خارجی فعالی در اغتشاشات اخیر» منتشر کرده است؛ حتی خودم هم باور نمی کردم این بار که مسئله اینقدر بزرگ تر است و خود وزارت اطلاعات قدم پیش گذاشته، نتیجه باز هم مضحک تر از بار پیش باشد؛ به نتایج زیر دقت کنید:


فهرست منتشر شد، ردیف22: «بنیاد نو آمریکا»؛ همان فهرست ردیف60: «بنیاد آمریکای جدید». (واقعا هنوز هم کسی هست که نداند «آمریکای جدید» همان «نو آمریکا» یا «new America» است؟)


فهرست منتشر شده ردیف27: «دانشگاه یل»؛ همان فهرست ردیف 52: «دانشگاه یل و توابع وابسته» (بدون شرح)


فهرست منتشر شده ردیف 5: «موسسه دموکراتیک ملی (N.D.I)»؛ این (N.D.I) مخفف National Democratic Institute است که با یک ترجمه دیگر همان «انستیتو ملی دموکراتیک» می شود که در ردیف 31 تکرار شده.


فهرست منتشر شده ردیف7: موسسه براي دموكراسي در اروپا شرقي (مقر ورشو) I.D.E.E؛ این بار هم این I.D.E.E در واقع مخفف Institute for Democracy in Eastern Europe است که ترجمه دیگری از آن «انستيتو دموكراسي در اروپاي شرقي» می شود که در بند 33 تکرار شده است.


واقعا من نمی دانم چه کسی پشت فرمان وزارت اطلاعات این کشور نشسته است؛ خوب بعضی مواقع هم به ذهنم می رسد بنده خدا رهبر و یا رهبران این مملکت خیلی هم مقصر نیستند؛ وقتی منابع اطلاعاتی را چنین افرادی تشکیل می دهند دیگر چگونه می توان انتظار یک تحلیل درست و نتیجه گیری منطقی داشت؟!


پی نوشت: یادآوری می کنم که تسلط من به زبان انگلیسی بسیار کم است و همین مسئله باعث شد بیش از این به فکر ترجمه دیگر بندهای فهرست نیفتم؛ قطعا اگر دوستان دیگر، به ویژه دوستانی که به واقع با عناوین این موسسات آشنایی دارند نگاه دوباره ای به این فهرست بیندازند عمق فاجعه بیش از این مشخص خواهد شد.