۹/۲۳/۱۳۸۸

تحویل بگیرید

من هم درک می کنم که پاره کردم عکس آیت الله خمینی (یا دست کم در بوغ و کرنا کردن آن) دسیسه ای بود برای برخورد خشن با مخالفان و حمله به سران جنبش؛ من هم درک می کنم که چنین مواقع حساسی جای افراط نیست؛ مثلا جای آن نیست که من و امثال من نظر واقعی خود را در این مورد بگوییم، (ما اصولا منتظر هستیم؛ شاید نسل در نسل هم منتظر بمانیم) اما تمام آقایان و خانم های گرامی که از آن سوی بام افتادند و برای رفع اتهام هم که شده در سوگ تصویر امامشان سینه دریدند حالا تحویل بگیرند این ماجرای بازداشت متهم پرونده را!


من نمی دانم این متهم چه کسی است؛ نمی دانم آیا واقعا چنین کاری کرده است؟ نمی خواهم هم به این مسایل فکر کنم؛ من فقط می خواهم بدانم اگر فردا این بیچاره را به اتهام پاره کردن یک عکس محکوم و مجازات کردند این عاشقان سینه سوخته امام چه خواهند کرد؟ اینها که برای رفع اتهام از پاپ هم کاتولیک تر شدند فردا چه کمکی به این متهم بیچاره خواهند کرد؟ آیا بهتر نبود همه مثل نوری زاد به این ماجرا واکنش نشان دهند؟پی نوشت: نمی دانم برای این بیچاره چه حکمی صادر خواهد شد؛ اما اگر بخواهند مجازاتش کنند من اینجا هر روز یک تصویر (به انتخاب خودم!) از همان بت مقدس منتشر می کنم.

این یکی را هم بعد از انتشار مطلب دیدم؛ خدا به دادمان برسد!