۲/۱۸/۱۳۸۹

افسانه بی پایان هاشمی

آقای ج. آبدارچی و مستخدم یکی از پیمان کاران است. از هم وطنان کرد و است و شاید به دلیل همین وجه اشتراک معمولا روزی یکی دو بار با هم گپ می زنیم. امروز که سر درد دلش از گرانی و حقوق های عقب افتاده باز شده بود اخبار سیاسی را هم مروری کرد و از اظهارات نسنجیده احمدی نژاد حرف زد که فهمیدم خبرها را خیلی خوب پی گیری می کند. اما دست آخر که به سراغ فساد اقتصادی رفت و از پرونده باند خیابان فاطمی و افشای فساد رحیمی (معاون اول احمدی نژاد) حرف زد و به عنوان خاطرات تکمیلی اضافه کرد: «این بابا (رحیمی) یک زمان استاندار کردستان بود. چه کارهایی که نکرد و چه بلاهایی سر مردم کردستان که نیاورد. ولی بعدش رفت توی باند هاشمی و آنقدر ترقی کرد که حالا معاون رییس جمهور شده». تردید ندارم که دست کم پس از مناظره های تلویزیونی نامزدهای انتخابات، دشمنی باند احمدی نژاد با هاشمی بر کسی پوشیده نیست اما گویا هنوز ذهن بخش هایی از جامعه ایرانی نمی تواند بپذیرد ممکن است مشکلات و مفاسدی در ساختار حاکمیت وجود داشته باشد که دستی از هاشمی در کارشان نباشد.