۲/۲۵/۱۳۸۹

حقایقی که ترجیح می دهیم باور نکنیم

«... من فکر می کردم برای اینکه بتوانیم سازندگی را دوام بدهیم باید یک تامین اجتماعی بسیار جدی داشته باشیم که فرد از زمانی که متولد می شود تا زمانی که می میرد حداقل نیازهایش را جامعه تامین کند. این یک بیمه بسیار محکمی می شود که در کشورهایی مثل سوئد، سوئیس و جاهای دیگر هست. اصلا مردم اینگونه احساس کمبود نمی کنند. حرصی هم برای ذخیره سازی ندارند چون زندگی آنها تامین است و تا آخر همه چیز دارند. فکر می کردم هر کس در ایران است یا ایرانی است باید بیمه شود و یا پناهنده است و باید حق پناهندگی بگیرد. دلیلی ندارد که ما اینجا کسی را داشته باشیم که مشکل داشته باشد. لایحه اش را که سیصد و چهل صفحه بود به مجلس دادم اما دولت آقای خاتمی آن را پس گرفتند که تکمیل کنند که همین جوری ماند و گیر کردند. منابعش را هم ما تامین کرده بودیم».علی اکبرهاشمی رفسنجانی - 26 بهمن ماه 1381

برگرفته از کتاب «هاشمی بدون روتوش» از «دکتر صادق زیباکلام»