۳/۰۶/۱۳۸۹

دوپیام روسیه برای ایران

به گمان من اولین واکنش روسیه به اظهارات تند احمدی نژاد در مورد رییس جمهور این کشور، در عین کوتاهی حاوی دو پیام کاملا واضح بود. کرملین از احمدی نژاد خواست تا دست از «عوام فریبی و تندروی» بردارد. من گمان می کنم روسیه در این دو توصیف از احمدی نژاد از یک سو به صورت ضمنی اشاره می کند که نمی تواند یک حکومت «تندرو» را در منطقه تحمل کند، چه برسد که این چنین حکومتی در صدد دست یابی به تسلیحات هسته ای هم باشد. طبیعی است که روسیه از این مرحله به بعد در این پرونده دوش به دوش آمریکا تا اطمینان کامل از توقف حرکت ایران به سمت تسلیحات هسته ای گام بر می دارد. از سوی دیگر «عوام فریبی» پیام مشخص و متفاوتی برای رهبران ایران داشت. این توصیف بزرگترین اتهامی است که مخالفین داخلی (از جمله جنبش سبز) به دولت وارد می کنند. به عبارت دیگر، روسیه با تکرار اتهامی که اپوزوسیون ایران به حکومتش وارد می کند به صورت ضمنی اشاره کرده است که آمادگی تغییر سیاست های خود از حمایت دولت ایران به سمت حمایت اپوزوسیون کشور را دارد.


پی نوشت:

در همین مورد از «راز سر به مهر» بخوانید