۲/۱۸/۱۳۸۹

عذر بدتر از گناه

دزدان مجسمه های شهر تهران کم کم دارند خود را نشان می دهند. از آن ابتدا هرقدر عده ای تاکید کردند که این مسئله بر پایه اعتقادات مذهبی صورت می گیرد و آقایانی که تکلیف جمهوریت را یکسره کرده اند طبیعی است که در حکومت اسلامیشان مظاهر شرک و کفر را پاکسازی کنند، متهم به عنادورزی با باورهای مردم و فرصت طلبی در توهین به مذهب شدند. با این حال گذشت زمان و بی پرواتر شدن حاکمیت اسلامی به تدریج کار را از پرده پوشی به پرده دری می کشاند که نمونه اش خبر سایت «عصر ایران» است. در این خبر که به ظاهر قصد دارد اقدام دزدان مجسمه های تهران را خلاف باورهای مذهبی تشیع نشان دهد، به نقل از فتوای آقای خامنه ای می خوانیم: «ساخت مجسمه موجودات ذی روح نیز به شرط آن که کامل نباشند، اشکال ندارد». نگارنده این خبر یا از سر سادگی و یا از سر ساده انگاشتن مخاطب نتیجه می گیرد: «حال با توجه به این که مجسمه های ناپدید شده از سطح شهر تهران ، عمدتاً مربوط به "چهره" مشاهیر ایرانی بوده و از منظر فقهی ، مصداق "مجسمه کامل موجود ذی روح" نبوده اند، طبق فتوای رهبر معظم انقلاب ، نمی توان حکم به حرام بودن ساخت و نگهداری این مجسمه ها داد». من نمی دانم این دوستان به واقع قصد دارند تا کار مجسمه دزدها را محکوم کنند و یا اینکه تنها دارند آدرس های جدید می دهند؟ فراموش نکنیم که تندیس «ابوریحان بیرونی» در پارک لاله، مجسمه «حکیم ابوالقاسم فردوسی» در میدان فردوسی، مجسمه نمادین میدان حر، تندیس «آریو برزن»*، تندیس «رییس علی دلواری»* و ده ها مجسمه دیگر در گوشه و کنار این سرزمین وجود دارند که اتفاقا همه از مشاهیر ایران و همه به صورت کامل طراحی و ساخته شده اند. برایم جالب است دوستانی که هنوز هم تلاش می کنند تا در محکومیت اقداماتی که ناشی از «بنیادگرایی اسلامی» می دانند از طیف دیگری تحت عنوان «روشنفکری دینی» مایه بگذارند دست آخر ما را به کجا می کشانند و چه پاسخی برای این رفتارها پیدا خواهند کرد.


پی نوشت:

* این دو مجسمه در تهران نیستند اما دیر یا زود حتما نوبت به شهرستان ها هم می رسد

- اینجا همکاری هست که از یک طرف در بهت و نفرت از این اقدامات به سر می برد و از سوی دیگر نمی خواهد بپذیرد که چنین اقداماتی به واقع از نظر شرعی مورد تایید است. از صبح تا به حال در به در دنبال مرجع تقلیدی می گردد که ساخت مجسمه انسان حتی به صورت کاملش را جایز بداند. اگر کسی اطلاعی دارد لطفا کمکش کند و عزیز مومنی را از نگرانی تزلزل در باورهایش برهاند.

- بیچاره طالبان که فقط به خاطر صداقت و صراحتش در انفجار مجسمه های بودا این همه فحش خورد.