۲/۲۸/۱۳۸۹

خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم

«بحث هایی که در مجلس خبرگان بر سر بندهای مختلف قانون و حتی سر اصل ولایت فقیه داشتیم کاملا مبین خط و جهت تفکر سیاسی من است. شاید خیلی ها ندانند که وقتی در مجلس خبرگان به بحث ولایت فقیه که توسط عده ای* مطرح شد رسیدیم من مخالفت کردم. البته الآن کسانی هستند که حالا خیلی منتقدانه و حتی مخالف با ولایت فقیه برخورد می کنند. اما در سال 58-59 و در مجلس خبرگان درست عکس امروزشان حرف می زدند. خوشبختانه متن همه مذاکرات به طور کامل وجود دارد. آقای آذری قمی وقتی این اواخر مخالف شده بود در جلسه ای گفته بود که آقای هاشمی در زمان تنفس یکی از جلسات مجلس خبرگان گفته است – تعبیری را از من نقل کرد و من یادم نبود- این که شما می گویید ولی فقیه نمی شود؛ ناصرالدین شاه می شود».

علی اکبر هاشمی رفسنجانی

برگرفته از کتاب «هاشمی بدون روتوش»

پی نوشت:

* این بحث از سوی حسن آیت مطرح و توسط حسینعلی منتظری تئوریزه شد.