۳/۲۹/۱۳۸۹

این وق وق های همیشه به پا

سریال «امام علی» را به یاد دارید؟ یکی از دیالوگ هایش هست که هیچ گاه از ذهنم پاک نخواهد شد. ماجرا، ماجرای حکمیت عمروعاص بود و ابوموسی اشعری. عمر از سادگی و کوته نظری ابوموسی سوءاستفاده کرد و به بهانه اینکه علی و معاویه هردو جنایتکار و مضر به حال مسلمین هستند رضایت وی را برای خلع علی کسب کرد. پس از آنکه معلوم شد وی بدعهدی کرده و معاویه را خلیفه معرفی کرده است ابوموسی اعتراض کرد و عمر در پاسخش گفت: «ابوموسی، مثل تو مثل آن سگی است که چه او را به چوب بزنند و چه نزنند وق وقش به هوا بلند است». راستش آن زمان درست منظور جناب عمر را از این گفته متوجه نشدم، اما این روزها و به مدد جنبش سبز گمان می کنم به خوبی آن را درک می کنم. توضیح می دهم:


چند وقت پیش مهندس موسوی در گفت و گویی اعلام کرد که نسبت به دهه شصت انتقاداتی دارد و آقای خمینی را هم معصوم نمی داند. همزمان با حملات حامیان کودتا، از این سو نیز گروهی وی را متهم به کتمان حقیقت کردند و فریاد زدند که چرا وی حاضر نیست به صورت رسمی و علنی وقایع دهه شصت را محکوم کند و از مردم پوزش بخواهد؟ در ظاهر انتقادات این افراد می توانست وارد باشد و در بدترین حالت می توان ادعا کرد کمی نابهنگام بوده است. اما ماجرا به همینجا ختم نشد.


مصطفی تاجزاده هفته گذشته نامه ای منتشر کرد و در ضمن آن از تمام کوتاهی هایی که وی و همراهانش در دو دهه آغازین جمهوری اسلامی انجام داده بودند پوزش خواست. وی صراحتا پذیرفت که چشم بر روی جنایاتی بسته اند که توجیهی ندارد و باید به خاطر آن پوزش بخواهند. این گام بزرگ و اعتراف شجاعانه تاجزاده هرچند با تخریب های سریع و حملات شدید کودتاچیان همراه شد، اما امید آن را می داد که نظر مساعد و اعتماد منتقدین پیشین مهندس موسوی را هم به خود جلب کند؛ اما نتیجه کاملا خلاف انتظار بود.


به یادداشت «انحراف» (از نیک آهنگ کوثر)، «یک سوال برای صیقل دادن روح تاجزاده» (از آزادنویس) و این یادداشت بی عنوان که مراجعه کنید تازه متوجه خواهید شد که انتقادات پیشین به مهندس موسوی هم از چه جنسی بوده اند. برای این جماعت فرقی نمی کند که کسی از گذشته پوزش بخواهد یا نخواهد. فرقی نمی کند که کسی امروز در حال دفاع از آزادی و آزادگی است یا در صف کودتا ایستاده. حکایت این گروه حکایت همان ابوموسی اشعری است که چه به چوب بزنندشان و چه نزنندشان صدای وق وقشان به هوا بلند است. عمروعاصی باید تا سوارشان شود.