۱۲/۰۴/۱۳۸۸

رسانه

روزهای اولی را که شبکه فارسی زبان تلویزیون بی.بی.سی آغاز به کار کرد به خوبی به خاطر دارم. بحث های بسیار زیادی حول «انگیزه»های راه اندازی این شبکه و حتی «مفید یا مضر» بودن آن به حال فرآیند دموکراسی خواهی در ایران در گرفته بود. بسیاری چه در آغاز راه اندازی این شبکه و چه حتی مدت ها بعد همچنان اعتقاد داشته (و احتمالا دارند) که بی.بی.سی همچون بسیاری دیگر از سیاست های انگلیسی در هماهنگی با جمهوری اسلامی حرکت می کند. توهم های دایی جان ناپلئونی هیچ گاه پایانی نداشته و ندارد، من هم قضاوت خاصی در مورد آنها ندارم. فقط گمان می کنم اگر تنها حاصل بی.بی.سی را در تمام طول مدت کوتاه فعالیتش انتشار همین فیلم حمله به کوی دانشگاه بدانیم باز هم باید اعتراف کنیم یک جورهایی به این شبکه مدیونیم.