۱۱/۱۹/۱۳۸۷

چه کسی ضایع تر است؟

هفته گذشته، حضرت آیت الله جنتی در یک اظهار نظر از نوع خودشان گفته بودند که «طرفداران چراغ سبز نشان دادن به اوباما خود را ضایع نکنند». تنها یک هفته پس از این اظهارات حکیمانه جناب جنتی، محمود احمدی نژاد در دیدار سفیر جدید سوییس اعلام کرد: «ایران آماده استقبال از تغییرات در دولت آمریکا است». نمی دانم چرا این جناب جنتی را هیچ کس جدی نمی گیرد، یا شاید هم احمدی نژاد آنقدر ضایع است که دیگر از ضایع شدن ترسی ندارد؟ تنها حالت سومی که به ذهنم می رسد این است که توصیه جناب جنتی به صورت تمام و کمال منتشر نشده است؛ ایشان احتمالا منظورشان این بوده است که «هیچ کس حق ندارد خودش را ضایع کند الا احمدی نژاد»؟