۲/۰۴/۱۳۸۹

این دو نفر، این دو دیدگاه

«هر آدم عاقلی تا دید دشمن دارد برایش کف می زند، باید به فکر فرو برود و بگوید من چه غلطی کردم; من چه کار کردم که دشمن دارد برای من کف می زند; باید به خود بیاید.این مایه ی غصه است که بعضی از کف زدن دشمن خوششان می آید! اگر گل زن مهاجم ما در میدان فوتبال، اشتباها به دروازه ی خودش گل بزند، چه کسی در آن میدان کف خواهد زد؟ طرفداران تیم مقابل و مخالف.حالا شما وقتی که می بینی دشمن دارد برایت کف می زند، باید بفهمی که به دروازه ی خودی گل زده ای! ببین چرا زدی؟ ببین چرا کردی؟ ببین چه اشتباهی کرده ای؟ ببین مشکلت کجاست؟ بگرد مشکل خودت را پیدا کن و توبه کن». (علی خامنه ای – خطبه های نماز جمعه تهران - 26 / 9 / 78)


«بنده در یکی از مصاحبه‌ها این را مطرح کردم که گروهی می‌گفتند مشروطه باعث خوشحالی انگلیس بوده و از قول مرحوم آخوند خراساني گفتم كه هر كاري ما بكنيم ممكن است روس ها يا انگليسي ها اظهار خوشحالي كنند و اگر اين طور باشد پس ما نبايد كاري بكنيم؟ نه، ما بايد رفتار خود را به گونه اي تنظيم كنيم كه درست باشد و به اين اتهامات توجه نكنيم. ما نبايد بر اساس خوش حالي و بدحالي بقيه كارها و برنامه هاي خود را تنظيم كنيم، ما بايد كار خود را بكنيم». (میرحسین موسوی – دیدار با اعضای جبهه مشارکت ایران – 25/12/88)