۷/۰۶/۱۳۸۸

فیلتر شدم

نمی دانم باید تعجب کنم یا نه، اما به هر حال بالاخره این «دیوانه سرا» هم فیلتر شد؛ فعلا کمی گیج شده و نمی دانم باید چه تصمیمی بگیرم اما احتمالا ناچار خواهم بود از اینجا نقل مکان کنم. قصد داشتم امروز در مورد افول احتمالی جنبش سبز و دلایل آن بنویسم، اما با انتشار بیانیه شماره 13 مهندس موسوی فعلا ترجیح می دهم مطالعه این بیانیه را توصیه کنم. در مورد این بیانیه هم خواهم نوشت، اما در حال حاضر توجه دوستان را به بند پایانی بیانیه، و هشدار مهندس نسبت به آلوده شدن جنبش به کیش شخصیت جلب می کنم. امیدوارم این همه نیرویی که صرف تدارک جشن تولدهای سبز می شود به سمت اجرای توصیه هایی که بارها در بیانیه ها مورد تاکید قرار گرفته اند معطوف شود.

همچنین امروز و در میان مقالات سایت موج سبز، به مقاله ای خواندنی از «نوشین احمدی خراسانی» برخوردم که گمان می کنم نقدی است زیبا به یک نقطه ضعف مشترک در «کمپین یک میلیون امضا» و «جنبش سبز» . مطالعه این مقاله هم خالی از لطف نیست.

پی نوشت:
با 60 ساعت کار در هفته گمان می کنم حق داشته باشم که از اخبار جا بمانم و یا فرصت کافی برای وبلاگ نداشته باشم؛ واقعا دیگران چه می کنند که این همه وقت اضافی دارند؟!

تنها با یک کلیک به عضویت «مجمع دیوانگان» درآیید