۶/۲۶/۱۳۸۸

القدس لنا!


برای اولین بار توی عمرم یک کفش آدیداس خریدم! سفید، نرم و بی نهایت سبکه، جون می ده واسه دوی سرعت و تغییر جهت های ناگهانی؛ اصلا انگار آدم می خواد پرواز کنه؛ چه روز قدسی بشه امسال!

پی نوشت:
ماسک های خود را به چند قطره سرکه آغشته کنید؛ در برابر نسل جدید گازهای اشکاور حسابی جواب می دهد.


این روزها شعارم شده: «ئولماخ وار؛ دونماخ یوختی»تنها با یک کلیک به عضویت «مجمع دیوانگان» درآیید