۶/۲۸/۱۳۸۹

پایتخت روی گسل

اتوبوس‌های خیابان ولیعصر از دیروز همگی پولی شده‌اند. دیگر در بلندترین خیابان تهران، از تجریش گرفته تا راه‌آهن بلیط اتوبوس اعتباری ندارد. ارزان‌ترین اتوبوس‌هایی که احتمالا باید «دولتی» قلمدادشان کرد 100 تومان کرایه می‌گیرند. مردم همه شوکه شده بودند. بسیاری هم دیگر کارشان از ناراحتی و نگرانی گذشته بود، مدام شوخی می‌کردند که «یارانه‌هایمان را می‌پردازیم»! با این حال در پس تمامی این خنده‌ها و بهت و حیرت‌ها لرزه‌های خفیفی جمع شده‌اند که گمانم از انباشته شدنشان باید ترسید. یک لایه‌هایی زیر پوسته شهر در حال تکان خوردن است. تهران واقعا بر روی گسل‌های خطرناکی خوابیده است.

پی‌نوشت:
چند وقتی می‌شود که اخبار پراکنده‌ای از افزایش بهای آب و برق در برخی مناطق کشور و حتی برخی مناطق پایتخت به گوش می‌رسد. آزاد شدن قیمت اتوبوس را هم که دیدم تازه بعد از 30 سال فهمیدم در جمله تاریخی «آب مجانی، برق مجانی، اتوبوس مجانی»، چه ارتباط معناداری میان «آب، برق و اتوبوس» نهفته است!