۱/۱۱/۱۳۸۸

رد پا

می گویند تروریست هایی که به سوی قربانیان رستوران میکونوس آتش گشودند، پیش از شلیک چند فحش رکیک و آبدار هم بر زبان آوردند تا خدای ناکرده قربانیان به اشتباه تصور نکنند که از سوی گروهی غیر ایرانی مورد حمله قرار گرفتند؛ چند فحش آبدار وطنی مانند امضای تروریست ها در صحنه جرم امکان بروز هر اشتباهی را برطرف می کرد!

گویا آنان که چراغ زندگی امیدرضامیرصیافی را در بهترین سال های جوانی خاموش کردند نیز در بیم و هراس بودند که خدای ناکرده خون او به گردن دیگری نیفتد؛ و یا شاید ثواب و پاداش مرگ او را به پای کس دیگری ننویسند؛ پس برای برطرف کردن هرگونه ابهام و تردید در وبلاگش نوشتند: «درود بر خمینی، خامنه ای و حکومت اسلامی؛ مرگ بر منافق، آمریکا، اسراییل و انگلیس».


پی نوشت:

کمیته گزارشگران بدون مرز اعتقاد دارد «احتمالا میرصیافی به قتل رسیده است».

واکنش ها به مرگ میرصیافی را از اینجا بخوانید.

برای اطلاع بیشتر از ترور میکونوس و دیگر ترورهای ایرانیان در اروپا «جنایت مقدس» را ببینید.

تنها با یک کلیک به عضویت «مجمع دیوانگان» درآیید